Varoitus

Työnantajan on pääsääntöisesti annettava työntekijälle varoitus ennen työntekijän työsuhteen irtisanomista työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella. Näin työntekijällä on mahdollisuus korjata työsopimusvelvoitteiden vastainen menettelynsä. Varoituksesta pitää käydä ilmi mistä syystä se annetaan ja että siihen sisältyy uhka työsuhteen päättämisestä. Jos työntekijän rikkomus on niin vakava, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei työnantajan tarvitse antaa varoitusta.

Irtisanomistilanteessa varoitukseen voi lähtökohtaisesti vedota vain, jos se on annettu samasta syystä tai vastaavan menettelyn perusteella kuin irtisanomisperuste. Varoituksen tulee myös olla ajallisessa yhteydessä irtisanomiseen. Varoituksen voimassaoloaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Mitä lyhyempi aika on kulunut varoituksen antamisesta, sitä suurempi painoarvo varoitukselle kuitenkin annetaan.

Varoitusta ei voi riitauttaa ja varoituksen aiheellisuus tutkitaan vasta mahdollisessa irtisanomistilanteessa. Jos katsoo varoituksen aiheettomaksi, voi kuitenkin kirjoittaa työnantajalle vastineen.

Jos varoituksessa mainitut seikat eivät pidä paikkaansa tai eivät johdu sinusta, tee työnantajalle kirjallinen vastine, jossa tuot esiin oman näkemyksesi ja selvityksesi tilanteesta. Jos varoituksessa sen sijaan on perää, tulee parhaan mukaan korjata toivotulla tavalla menettelyään, jottei tule irtisanotuksi.