Työelämän tilanteet

Palkka-asiat

Insinööriliitto tuntee insinöörien ja tekniikan alan asiantuntijoiden palkkatason. Se toteuttaa vuosittain työmarkkinatutkimuksen, joka toimii apuvälineenä neuvottelutoiminnassa ja jäsenten palkkaneuvonnassa.

Työttömyys

Työttömyysjaksoja sattuu nykyään yhä useamman työuralle. Jaksot voivat vaihdella lyhyistä töiden välisistä siirtymäkausista pidempiin työttömyyskausiin. Liitto tarjoaa monenlaisia työllistymistä edistäviä palveluita.

Työsuhdepalvelut

Liitto tukee ja auttaa työsuhteeseen, työelämän sopimuksiin ja tilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työsuhdeneuvonnan asiantuntijoiden opastuksella pystyt paremmin pitämään huolta oikeuksistasi ja osaat toimia oikein ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Edunvalvonta

Insinööriliitto ajaa ja valvoo jäsentensä etua monella alueella. Jäsenille tunnetuin osa on työmarkkinatoiminta. Sen lisäksi liitto kehittää työelämää ja työhyvinvointia muun muassa vaikuttamalla niitä koskevaan lainsäädäntöön. Myös maan elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on liiton ydinalueita. Edunvalvonta on yhä enemmän kansainvälistä.