Yrittäjien edunvalvonta

Insinööriliittoon ovat tervetulleita myös insinööriyrittäjät. Yrittäjyystoiminnan edistäminen on osa Insinööriliiton vaikuttamistyötä. Tekniikan alan elinvoimainen yrittäjyystoiminta on niin palkansaajan kuin yrittäjän etu.


Yrittäjyys koskettaa yhä useampaa palkansaajaa

Työelämän murros sirpaloittaa työuria ja yhä useammalla tulot voivat koostua monesta virrasta. Perinteinen palkansaaja-yrittäjä -jakolinja alkaa hämärtyä, kun moni tekee töitä kummallakin statuksella. Insinööriliiton mielestä ihmisille on mahdollistettava erilaisten työmuotojen hyödyntäminen ja eri statusten välillä liikkumisen tulee olla yksilölle helppoa ja jouhevaa.

Yrittäjyys on olennainen tekijä uudistuvassa elinkeinorakenteessa sekä työpaikkojen luomisessa. Siksi on tärkeä pitää huolta siitä, että lainsäädäntö ja muut yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa. Mikro- ja yksinyrittäjien sosiaaliturvaa on kehitettävä, jotta pieni yritys ei ajautuisi kohtuuttomiin ongelmiin esimerkiksi sairaustapauksen takia.

Yrittäjyyden osalta Insinööriliitto tavoittelee vuonna 2021:

Joustavaa työskentelyä eri työn muodoissa

  • Yhdistelmävakuutus otetaan käyttöön ja sitä kehitetään ja laajennetaan.
  • Yrittäjien asemaa parannetaan kehittämällä yrittäjän eläketurvaa (YEL) kattamaan paremmin myös itsensä työllistäjät ja ehkäisemään alivakuuttamista.

Liitosta myös yrittäjä saa tukea

Insinööriliitossa yrittäjäjäsenten asioita ajaa yrittäjien valiokunta. Yrittäjien valiokunta paneutuu yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi ja pyrkii edistämään yrittäjien laajempaa verkostoitumista.

Insinööriliitto on myös Akavalaiset Yrittäjät – AKYn jäsen. AKYn kautta liitto toteuttaa yrittäjäedunvalvontaansa sekä tarjoaa liiton yrittäjäjäsenille yrittäjyyteen liittyviä etuja. Insinööriliiton jäsenet ovat automaattisesti oikeutettuja AKYn tarjoamiin etuihin.