Sairastuminen

Lyhytkestoinen sairastuminen

Sairastuminen on yleinen tapahtuma työpaikalla. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeistusta siitä, miten sairastumisesta ilmoitetaan ja milloin tulee mennä lääkärille. Sairausajalta on oikeus palkkaan tietyltä ajalta lain tai työehtosopimuksen mukaisesti.

Lue oikeudesta sairausajanpalkkaan

Pitkäkestoinen sairastuminen tai työkyvyn heikkeneminen

Tapaturman tai pitkäkestoisen sairauden takia voi joutua työkyvyttömäksi pitkäksikin aikaa. Työnantajan palkanmaksuvelvoitteen päätyttyä on oikeus saada sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Jos näyttää siltä, ettei voi palata aiempaan työhön tai työkyvyttömyys pitkittyy, tulee selvittää mahdollisuudet kuntoutukseen työeläkeyhtiöltä. Työntekijän on tietyin edellytyksin mahdollista saada määräaikainen eläke (kuntoutustuki), jolla voi kuntoutua tai esimerkiksi opiskella uuden ammatin, jos ei enää ole työkykyinen aiempaan ammattiin.