Työsuhdeneuvonta

Insinööriliiton työsuhdeneuvonta opastaa ja auttaa työsuhteisiin ja työelämän arkeen liittyvissä asioissa. Työsuhdeneuvonnan sivuille on koottu tietoa työelämän eri aiheista ja niihin liittyvät usein kysytyt kysymykset.

Tyypillisesti työsuhdeneuvontaan otetaan yhteyttä, jos työsuhteen ehdoissa ilmenee epäselvyyksiä tai työolosuhteissa tapahtuu ei-toivottuja muutoksia. Näissä tilanteissa ensimmäinen kontakti on pääsääntöisesti oma luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, kannattaa ottaa viipymättä yhteyttä työsuhdeneuvontaan.

Työsuhdeneuvonnan asiantuntijoiden avulla varmistat työelämän kitkatilanteissa, mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä. Lisäksi saat neuvoja tavoista, joilla ongelmatilanteita kannattaa lähteä ratkomaan.

Ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä tarkastuttamalla erilaiset työsuhteeseen liittyvät sopimukset liiton asiantuntijoilla ennen niiden allekirjoittamista. Näin varmistat, että ymmärrät sopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista ja vältyt mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä.

Työsuhdeneuvonnassa jäseniä palvelevat asiamiehet, lakimiehet ja työsuhdeneuvojat. Palvelut ja asiantuntijat tavoitat parhaiten liiton asiakaspalvelun kautta. Muistathan mainita jäsennumerosi ottaessasi yhteyttä. Jäsennumero on ILRY mobiilisovelluksessa, jäsenmaksulaskulla ja Insinööri-lehden takasivun osoitekentässä.

Hyödynnä asiantuntijoiden apu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Sopimusten kommentointi

 • työsopimukset
 • komennus-, johtaja- ja osakassopimukset
 • työsuhteen päättösopimukset
 • erilliset, laajemmat kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • immateriaalioikeuksiin liittyvä sopimukset
 • koulutuskustannussopimukset
 • työehtosopimusten mukaiset paikalliset sopimukset
 • muiden paikallisten sopimusten kommentointi (esim. sopimukset liukuvasta työajasta, sopimukset varhaisesta puuttumisesta)

Oikeudellinen neuvonta

 • työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • työttömyysturvakysymykset, työttömyysturvalain tulkintaan liittyvät kysymykset
 • työntekijän vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset
 • työrikosasiat
 • valitukset työttömyyskassan päätöksistä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle

Työpaikan tilanteet

 • työpaikkakiusaamiseen liittyvät asiat
 • vaativuustaso/palkkakysymykset
 • yhteistoimintamenettelyyn liittyvä käytännön ohjeistus
 • tilanteet, joissa edellytetään suoraan yhteydenottoa työnantajaan (esim. palkkasaatavien perintä, työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen)
 • työehtosopimuksen tulkinta
 • luottamusmiehen valinta