Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Jäsenkunnan elämään, toimentuloon ja mahdollisuuksiin vaikuttavat monet yhteiskunnalliset päätökset. Insinööriliitto vaikuttaa näihin päätöksiin jäsenten tarpeiden ja etujen mukaisesti.

Vaikuttaminen on yhteiskunnallisen edunvalvonnan keskeisin keino. Vaikuttaminen lähtee jäsenten elämään vaikuttavien tietojen ja tosiasioiden keräämisestä ja analysoinnista. Sen pohjalta syntyy käsitys jäsenkunnan kannalta tärkeistä tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista.

Liiton vaikuttamistyöhön kuuluu muun muassa kansanedustajien tapaaminen.

Tätä tietoa viedään päättäjille, puolueille, yksittäisille poliitikoille ja virkamiehille heidän päätöstensä valmistelun tueksi. Vaikuttamistyö on jatkuvaa. Se on kahdenkeskisiä tapaamisia, kokouksia, seminaareja, infotilaisuuksia, jopa kahdenkeskisiä tapaamisia ja puhelinsoittoja. Kerromme näkemyksistämme myös julkisuuteen muun muassa lehdistötiedotteilla, fakta-aineistoilla, blogeilla, videoilla ja yksittäisillä twiiteillä.

Katse tulevaisuudessa

Insinööriliiton edunvalvonnan osa on olla ratkomassa isoja yhteiskunnallisia ongelmia, kuten vaikka ilmastonmuutosta. Tekniikka ja insinöörityö ovat useissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä osa ratkaisua. Vaikutamme siihen, että nämä ratkaisut ovat entistä tehokkaammassa ja helpommassa käytössä.

Liiton yhteiskunnallinen edunvalvonta on asioiden muuttamista paremmaksi lyhytnäköisen etuajattelun sijaan. Vaikuttamisen lähtökohta on, että yhteiskunnallisia ongelmia voi ja tulee ratkaista jäsenkuntaa hyödyttävällä tavalla.