Yrittäjyys on olennainen tekijä uudistuvassa elinkeinorakenteessa sekä työpaikkojen luomisessa. Siksi on tärkeä pitää huolta siitä, että lainsäädäntö ja muut yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa. Mikro- ja yksinyrittäjien sosiaaliturvaa on kehitettävä, jotta pieni yritys ei ajautuisi kohtuuttomiin ongelmiin esimerkiksi sairaustapauksen johdosta.

Insinööriliitossa yrittäjäjäsenten asioita ajaa yrittäjien valiokunta, joka tekee yhteistyötä muun muassa Tekniikan Akateemisten TEKin yrittäjyysvaliokunnan kanssa. Valiokunnan tehtävä on tukea ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten palvelua liitossa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin. Lisäksi valiokunta nostaa esiin työnantajien ja työntekijöiden ja toisaalta oppilaitosten, opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyön tärkeyttä.

Yrittäjien valiokunta paneutuu yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi sekä pyrkii edistämään yrittäjien laajempaa verkostoitumista.

Myös insinööriyrittäjän kannattaa kuulua liittoon; tutustu yrittäjäjäsenyyteen.