Työmarkkinaedunvalvonta on kansainvälistä. Kasvava osa suomalaisten työelämään vaikuttavista päätöksistä tehdään Euroopan unionissa. Onnistunut edunvalvontatyö edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin jäseniin sekä suoraa vaikuttamista komissioon, joka päättää unionin lopullisesta lainsäädännöstä.

Euroopan unionin työlainsäädännölliset direktiivit käsittelevät muun muassa työajan pituutta, työsuhdeturvaa ja oikeutta vanhempainvapaaseen. EU:sta ovat lähtöisin myös yhteiskuntavastuuta määrittelevät direktiivit, joilla on suora vaikutus Suomessa toimiviin yrityksiin ja sitä kautta työntekijöihin.

Suomi on Euroopan tasolla pieni maa, joten läheinen yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa on vaikutusmahdollisuuksien kannalta tärkeää. Pohjoismaiselle yhteistyölle merkittävä foorumi on Nordic-IN, jossa moni Insinööriliiton työntekijä on mukana vaikuttamassa. Nordic-IN:in työryhmissä käsitellään työehtosopimuksia, maiden työmarkkinatilanteita, työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemisoikeuksia kansainvälisissä yrityksissä sekä tasa-arvoasioita.

Pohjoismaisessa yhteistyössä Insinööriliitto on mukana lisäksi suomalaisten insinöörijärjestöjen Engineers Finlandin kautta pohjoismaisten insinöörien Association of Nordic Engineers ANE -järjestössä. ANEssa laaditaan yhteisiä edunvalvonnallisia tavoitteita. Pohjoismaisella yhteistyöllä valmisteltuja tavoitteita Insinööriliitto ajaa useilla kansainvälisillä foorumeilla.

Pohjoismaiden ja Baltian insinööriyhdistyksiä yhdistävän Nordingin kautta on saavutettu esimerkiksi vierasjäsenyysmalli pohjoismaisten liittojen välillä. Vierailijamallin myötä toiseen Pohjoismaahan työskentelemään siirtyvä jäsen voi liittyä maksutta paikallisen insinööriliitton vierasjäseneksi.

Pohjoismaisten yhteistyöfoorumien lisäksi Insinööriliitto tekee yhteistyötä ja vaikuttaa muun muassa IndustriAll Globalissa ja IndustriAll Europessa.