Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia erityisestä koeajasta ja sen kestosta. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Koeaikapurun peruste ei saa kuitenkaan olla epäasiallinen tai syrjivä.

Koeaika voidaan yleensä solmia korkeintaan kuuden kuukauden mittaiseksi. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.”

 

Tarkista koeaikaan liittyvät seikat YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Liiton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ennen allekirjoittamista työsuhdeneuvonnan asiantuntijoilla.