Lomautuksella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä määräajaksi (enintään 90 päivää) tai toistaiseksi. Lomautus voi olla joko kokoaikainen tai osa-aikainen.

Lomautuksen perusteena tulee olla taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste. Perusteena voi olla myös työntarjoamisedellytysten tilapäinen vähentyminen.

Lomautuksista on yrityksessä käytävä yt-neuvottelut.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Tarkista lomautukseen liittyvät seikat YTN:n työsuhdeoppaasta.