Matka-ajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä matkustaa työnantajan määräyksestä työtuntijärjestelmän mukaisena vapaa-aikanaan. Matka-aikaa ei yleensä lueta työajaksi, ellei asiasta ole sovittu työnantajan kanssa. Työaikaa ei siis automaattisesti ole esimerkiksi junamatkaan käytetty aika, vaikka työntekijä valmistelisi asiakkaalle esitettävää tarjousta matkan aikana.

Matka-ajan korvaamisesta sovitaan työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Matka-ajan korvaaminen saattaa perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

Työpäivän aikana tapahtuvaa matkustamista ei välttämättä katsota työsuoritukseksi. Työaikaan luetaan vain varsinainen työpaikalla tai asiakkaan luona tehty aika ellei ole sovittu toisin. Ylityökorvauksia ei siis välttämättä makseta matkustamisen ajalta.

Toisaalta matkustuksen vuoksi vajaaksi jääneitä työpäivän tunteja ei tarvitse tehdä sisään, jos päivittäinen työaika ei täyty matkustuksen vuoksi.