Työelämän tietosuojaa säädellään henkilötietolaissa ja tietoyhteiskuntakaaressa. Lisäksi on olemassa erityinen laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Laki koskee vain työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta ja se on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikoilla. Lain noudattamista tehostavat rangaistussäännökset ja lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Lakia sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin sekä virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin. Lakia sovelletaan myös soveltuvin osin työnhakijoihin ja virkaa hakeviin.

Laissa säädellään hyvin monenlaisista asioista: esimerkiksi henkilötietojen tarpeellisuusvaatimuksesta, työpaikan kameravalvonnasta sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien esille hakemisen ja avaamisen edellytykset.