Työ- ja virkasuhteissa tehtäviä keksintöjä koskee Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin. Lakia sovelletaan vain patentilla suojattaviin keksintöihin ja se on säädetty turvaamaan elinkeinoelämän tutkimusta ja tuotekehittelyä.

Lain pääsäännön mukaan työnantajalla on oikeus ottaa itselleen keksintö, joka on syntynyt työssä tarkemmin määrätyn työtehtävän tuloksena. Jos keksinnön tekeminen kuuluu työntekijän tehtäviin ja keksinnön hyödyntäminen kuuluu työnantajan toiminta-alaan, on työnantajalla sama oikeus. Työnantajalla on oikeus saada käyttöoikeus keksintöön, jos keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen, mutta keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan.

Jos työnantaja haluaa edellä mainittua laajemman oikeuden keksintöön tai jos esimerkiksi vapaa-ajalla syntyneen keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan, on työnantajalla etuoikeus neuvotella keksinnöistä. Jos keksinnöllä ei ole lainkaan yhteyttä työsuhteeseen, ei työnantajalla ole muita suurempaa oikeutta keksintöön.

Työsuhdekeksintölakia ei sovelleta korkeakoulujen palveluksessa oleviin henkilöihin.

Tekijänoikeuslaissa on säännöksiä työsuhteeseen perustuvien tietokoneohjelmien ja tietokantojen aineettomien oikeuksien siirtymisestä.

Lue lisää immateriaalioikeuksista työsuhteessa YTN:n työsuhdeoppaasta.