Loman pitämisestä on säädöksiä vuosilomalaissa. Lomasta on 24 arkipäivää sijoitettava toukokuun ja syyskuun väliselle ajalle. Työnantaja päättää – työntekijää kuultuaan – loman ajankohdasta.

Työnantajan on vahvistettava kesäloma viimeistään kuukautta tai kahta viikkoa ennen loman alkamista. Vahvistus on sitova. Jos työnantaja syystä tai toisesta muuttaa loma-aikaa, pitää loman siirrosta aiheutuneet kulut korvata työntekijälle. Esimerkkinä mainittakoon lomamatkan peruuttamisesta aiheutuvat kulut.

Loma tulisi antaa yhdessä pötkössä. Jos sitä pätkitään, pitää yhden jakson kestää vähintään 12 arkipäivää. Tästä säännöstä ei saa poiketa edes sopimalla. Mutta 12 arkipäivää ylittävän osan pilkkomisesta voidaan sopia vapaasti.

Loman keskeyttäminen

Lomaa ei ole pakko keskeyttää.

Jos sinua pyydetään kesken loman palaamaan töihin tai lomapaikasta käsin hoitamaan jokin työasia, sovi etukäteen, miten keskeytyminen sinulle korvataan.

Sairastuminen loman aikana - Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Jos sairastut vuosiloman aikana, hakeudu heti hoitoon ja ilmoita työkyvyttömyydestä esimiehelle.

Työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Tarkista erilaiset vuosilomaan liittyvät seikat YTN:n Työsuhdeoppaasta.