Synnyttävällä naisella on oikeus äitiysvapaaseen. Vapaan kesto on 105 arkipäivää. Se alkaa 30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa ja päättyy 75 päivää lasketun synnytysajan jälkeen. Vapaa on mahdollista aloittaa jo 50 päivää ennen laskettua aikaa, mutta sen kokonaispituus säilyy silti samana.

Työnantajan suostumuksella äitiysvapaan aikana saa tehdä vaaratonta työtä, paitsi kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa ja kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen.

Isällä on oikeus pitää isyysvapaata enintään 54 arkipäivää. Enintään 18 arkipäivää tästä voi pitää samaan aikaan äidin äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana.

Äitiys- tai isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Äitiysvapaan alkamista voi kuitenkin varhentaa sekä synnytyksen yhteydessä pidettävää isyysvapaata muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai äidin tai isän terveydentilan vuoksi.

Vanhempainvapaa on 158 päivää kestävä vapaa, jonka aikana kotiin jäävälle vanhemmalle maksetaan tulosidonnaista vanhempainrahaa. Vanhempainvapaa alkaa äitiys- ja isyysvapaan jälkeen. Vanhemmat saavat itse päättää, kumpi heistä jää vanhempainvapaalle.

Työntekijä saa pitää vanhemmuuteen liittyvät vapaat menettämättä työpaikkaansa.

Lisätietoa äitiys- ja isyysvapaasta sekä muista perhevapaista saat YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Loman kertyminen perhevapaan aikana

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapasta on vuosilomaa kerryttävää työssäolon veroista aikaa yhteensä enintään 156 arkipäivää eli noin kuusi kuukautta. Työssäolon veroista aikaa seurataan kutakin synnytystä kohden, ei lomanmääräytymisvuosien mukaan.