Perhevapaalle jääminen

Voit hakea alennusta liiton jäsenmaksusta palkattoman perhevapaan perusteella saatuasi Kelan päivärahapäätöksen perhevapaan ajalle. Palkallinen perhevapaa tai osittainen hoitovapaa ei oikeutta alennukseen. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla kopio tai kuvakaappaus Kelan päivärahapäätöksestä. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, mutta se voidaan pyytää tarvittaessa erikseen.

Alennuksen hakeminen

Kirjaudu liiton Jäsensivujen eAsiointiin ja täyty hakemustiedot kohdassa Jäsenmaksutiedot.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Jos perhevapaasi jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun.

Alennuksen määrä

20 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 12 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.