Perhevapaalle jääminen

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta palkattoman perhevapaan perusteella saatuasi Kelan päivärahapäätöksen perhevapaan ajalle. Palkallisen perhevapaan tai osittaisen hoitovapaan ajalta ei ole oikeutta alennukseen. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Jos perhevapaasi jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta perhevapaan kesto. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahapäätöksestä

Alennuksen määrä

20 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 12 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.