Työsuhteen purussa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen purkaminen edellyttää painavaa syytä. Työnantajan puolelta tällainen voi olla työntekijän työsopimuksen tai lain velvoitteiden niin vakava rikkominen tai laiminlyönti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Päätös työsopimuksen purkamisesta on tehtävä 14 päivän sisällä purkamisperusteen tultua työnantajan tietoon.

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimusta tai lakia niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Lisää tietoa työsuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista saat YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Jäsenenä voit ongelmatilanteissa kysyä neuvoa liiton asiantuntijoilta.