Purkaminen

Työsuhteen päättyminen purkamisen seurauksena on irtisanomista harvinaisempaa. Purettaessa työsuhde päättyy heti.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Purkaminen edellyttää vakavaa työsuhteeseen liittyvien olennaisten velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsuhteeseen liittyviä olennaisia velvoitteitaan vakavasti. Esimerkiksi työnantajan olennainen palkanmaksunlaiminlyönti voi oikeuttaa työntekijän purkamaan työsopimuksen.

Päätös työsopimuksen purkamisesta on tehtävä 14 päivän sisällä purkamisperusteen tultua sopijapuolen tietoon.

Jos harkitset työsuhteen purkamista, ole ensin yhteydessä liiton asiakaspalveluun. Perusteeton purku voi johtaa karenssiin päivärahassa.

Jos työntekijän kanssa on sovittu koeajasta, voidaan työsopimus molemmin puolin purkaa koeaikapurkuna koeajan kuluessa. Lisätietoa on kohdassa koeaikapurku.