Työnantajan harkitessa toimia, jotka voivat johtaa työntekijöiden irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, on toimenpiteistä käytävä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Yt-neuvotteluesitys annettava henkilöstölle viimeistään viisi päivää ennen yt-neuvotteluiden aloittamista.

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista tai osa-aikaistamista tai työntekijöiden lomauttamista (lomautettavien lukumäärästä riippumatta) enintään 90 kalenteripäiväksi, on yhteistoimintaneuvotteluita käytävä vähintään 14 päivää niiden aloittamisesta.

Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 kalenteripäiväksi, yhteistoimintaneuvotteluita on käytävä vähintään kuusi viikkoa niiden aloittamisesta.

Työehtosopimuksessa saattaa olla sovittu laista poikkeavia määräyksiä. Esimerkiksi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen mukaan yt-neuvotteluiden katsotaan alkavan neuvotteluesityksen antamisesta.

YTN:n Fudut vai? -oppaasta saat käytännön ohjeita yhteistoimintaneuvotteluja varten.

Liiton jäsenenä voit yt-tilanteessa saada apua luottamusmieheltä ja/tai työsuhdeneuvonnalta.