Työsopimus on (yleensä kirjallisesti tehty) tahdonilmaisu, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle tämän määrittelemää työtä sovitulla paikalla tai alueella, sovittuna aikana, työnantajan työnjohdon alaisena sovittua korvausta vastaan. Työsopimuksen sisältöön kannattaa perehtyä rauhassa etukäteen ennen allekirjoitusta.

Työsopimuksesta on hyvä löytyä   

 • Työnantajan ja työntekijän yhteystiedot
 • Työnteon alkamispäivä ja työntekopaikka
 • Tärkeimmät tehtävät
 • Onko työsopimus voimassa toistaiseksi
 • Määräaikaisuuden peruste ja kesto
 • Koeaika, jos sellainen halutaan
 • Palkka, luontoisedut sekä palkkapäivä
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Työaika
 • Lomaraha
 • Sairausajan palkka
 • Matkakustannusten ja vapaa-ajalla matkustamisen korvauksen määräytyminen
 • Irtisanomisaika

Liiton Työelämän pelisäännöt 1 -koulutus keskittyy työsopimukseen. Tarkista ajankohtainen koulutustarjonta.

Liiton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ennen allekirjoittamista työsuhdeneuvonnan asiantuntijoilla.