Vuokratyö

Vuokratyössä vuokrausyritys työnantajana asettaa korvausta vastaan työntekijänsä ulkopuolisen sopijakumppaninsa eli käyttäjäyrityksen käyttöön. Työ tehdään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Vuokratyössä työsopimus on solmittu vuokrausyrityksen ja työntekijän välillä. Vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on vuokrasopimus.

Yhdenvertaisen kohtelun periaate koskee myös vuokratyöntekijöitä eikä vuokratyöntekijää saa ilman perusteltua syytä kohdella eri tavalla kuin käyttäjäyrityksen työntekijää. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta voi poiketa kattavilla valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.

Oikeuskäytännössä on todettu, että vuokratyösuhteessakin pääsääntönä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja että määräaikaisen työsopimuksen solmiminen vaatii aina perustellun syyn. Lisää määräaikaisen työsopimuksen käyttämisestä.

Vuokratyöntekijöihin voidaan soveltaa vuokrausyritystä sitovaa normaali- tai yleissitovaa työehtosopimusta, jos sellainen on olemassa.