Kysymyksiä ja vastauksia ulosmarssista

Keskusjärjestö Akava on päättänyt akavalaisten ulosmarssista 6.2.2024 klo 14 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Insinööriliitto osallistuu toimenpiteeseen yksityisellä sektorilla koko maassa.

Keitä ulosmarssi koskee?

Ulosmarssi koskee kaikkia jäseniämme yksityisellä sektorilla koko maassa mukaan lukien yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Mitä ulosmarssi tarkoittaa?

Ulosmarssi tarkoittaa, että työnteko lopetetaan 6.2.2024 klo 14. Jos olet tuona ajankohtana työpaikalla, voit poistua työpaikaltasi.

Miksi ulosmarssi on julistettu?

Ulosmarsseilla Akava protestoi osaa hallituksen työelämätoimia vastaan. Akava on useita kertoja yrittänyt käynnistää aitoja neuvotteluita asioista, mutta niitä ei ole aloitettu. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta ja oman, perustellun vaihtoehtonsa.

Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta ja henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Osallistunko ulosmarssiin, jos olen työmatkalla?

Ulosmarssiin voi osallistua, vaikka et ole varsinaisella työntekopaikalla. Työnteko lopetetaan silloinkin 6.2.2024 klo 14.

Entä jos olen juuri matkalla?

Jos olet sopinut olevasi juuri liikennevälineessä (esim. varattu lento) ennen ulosmarssin julistamista, ei matkaa tarvitse keskeyttää. Ulosmarssin julistamisen jälkeen tuolle ajalle ei tarvitse sopia matkustamista.

Onko ulosmarssi laillinen? 

Toimenpide on täysin laillinen. Poliittinen työtaistelutoimi on laillinen ja hyväksytty painostustoimi. Laittomia lakkoja ovat vain työehtosopimusten voimassaollessa toimeenpannut lakot, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen. Tämä ei kohdistu työehtosopimukseen, vaan maan hallitukseen.

Onko minun osallistuttava?

Ulosmarssi on keskusjärjestömme Akavan ja Insinööriliiton julistama toimi. Yksityisellä sektorilla työskentelevänä liiton jäsenenä sinun oletetaan osallistuvan siihen, mutta poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta jäsen päättää viime kädessä itse.

Onko suojelutyö lakon ulkopuolella?

Ulosmarssilla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös ulosmarssin aikana.

Olen vuokratyöntekijä, osallistunko ulosmarssiin?

Jos sinut on vuokrattu yritykseen, joka on ulosmarssiin piiriin, voit niin halutessasi osallistua toimenpiteeseen.

Olen töissä nollasopimuksella, osallistunko ulosmarssiin?

Jos olet töissä nollatuntisopimuksella ulosmarssin piirissä olevassa yrityksessä ja sinulla on ennen lakon alkua merkitty työvuoro, olet ulosmarssin piirissä.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että osallistun?

Ei tarvitse. Poliittiseen mielenilmaukseen voi aina osallistua.

Voiko minulle tulla jotain seurauksia ulosmarssiin osallistumisesta?

Ainoa seuraus voi olla palkan pidättäminen ulosmarssin ajalta. Muita toimenpiteitä työnantajan on laitonta sinuun kohdistaa.

Maksetaanko ulosmarssista lakko- tai muuta korvausta?

Ei makseta.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja toimenpiteisiin osallistuvista. Mitä teen?

Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa ketään olemaan osallistumatta ulosmarssiin. Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Lailliseen toimeen osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska niihin on täysi oikeus. Tarvittaessa ota yhteys Insinööriliittoon.

Olen YTN:n luottamusmies. Miten toimin?

YTN ei neuvottelujärjestönä ole toimeenpanemassa ulosmarssia. Luottamusmies ei näin ollen voi eikä saa edistää ulosmarssia. Luottamies toimii ulosmarssissa liiton jäsenenä oman liittonsa tekemien päätösten pohjalta. Luottamusmiehenä voit toki jakaa edustettavillesi tietoa eri jäsenliittojen tekemistä päätöksistä, ohjata Akavan tai oman liittonsa sivuille ja kehottaa tarvittaessa olemaan yhteydessä omaan liittoonsa.