Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaaleissa valitaan 15 suomalaista edustajaa eli meppiä parlamenttiin. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta. Varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024, ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024 Euroopassa päätetään sinua koskevista asioista.

EU:n vastuullinen uudelleen teollistaminen lisää kilpailukykyä

Teollisuuden investoinneilla on valtava merkitys koko maanosan kilpailukyvylle ja ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. EU:n kunnianhimoinen vihreä ja digitaalinen siirtymä on myös Suomen ja eurooppalaisen elinkeinoelämän etu. Tarvitsemme lisää laadukkaita teollisuuden työpaikkoja Eurooppaan sekä yrityksiä, jotka toimivat kestävästi ja vastuullisesti.

Maailman huippukorkeakoulujen TOP20-listalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa korkeakoulua. Jotta voimme maanosana vastata tähän haasteeseen, pitää tutkimuksen ja koulutuksen osuutta EU:n budjetissa kasvattaa huomattavasti. Tarvitsemme lisää osaamista Eurooppaan, myös työntekijöiden uudelleen- ja jälleenkouluttamisen kautta.

Tekoäly luo mahdollisuuksia, etätyöllä pitää olla säädetyt rajat

Tekoälyn vaikutus tuottavuuteen voi olla lähes rajaton, mutta sen käyttämiseen liittyy myös huomattavia uhkatekijöitä. EU on jo nyt edelläkävijä tekoälyn, perusoikeuksien ja yksilönsuojan yhdistämisessä, mutta tarvitsemme lisää ja parempaa sääntelyä, sillä tekoälyn nopea kehittyminen haastaa koko ajan sääntelyn ajantasaisuutta ja toimivuutta. Erityisen haasteen muodostaa pärjääminen mukana taloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa ilman, että jostakin tärkeästä eurooppalaisesta perusarvosta joudutaan luopumaan tai joustamaan.

Tekoälyn käyttöön liittyy myös etätyöstä säätäminen. Tarvitsemme samanveroiset mahdollisuudet etätyön tekemiseen, mutta yhdessä sovituissa raameissa ja ilman henkilön oikeuksia rikkovaa valvontaa. Lisäksi työntekijöiden valintaa olla tekemättä töitä kotona tulee vahvistaa oikeudella olla työnantajan tavoittamattomissa. Tämä vaatimus tulee uudistaa ja sitä täytyy pitää esillä myös uudessa parlamentissa.

Turvallinen EU, turvallisempi Suomi

Maailman geopoliittinen tilanne vaikuttaa EU:n turvallisuuden lisäksi sen energian ja raaka-aineiden saantiin. Myös sota jatkuu maanosassamme jo kolmatta vuotta. EU tarvitsee vahvempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Lisäksi EU tarvitsee vahvempia eurooppalaisia puolustuslinjauksia, myös puolustuskomissaarin.

Ihmisoikeudet ja demokratia ovat EU:n kantavia perusperiaatteita, mutta yhä useammin ne ovat jäsenmaissa uhattuina, myös Suomessa. Tarvitsemme vakaata ja turvallista työelämää sekä sitä ylläpitävää lainsäädäntöä. Tarvitsemme ennen kaikkea EU:n, joka ei jousta omissa arvoissaan, tavoitteissaan tai asettamissaan rajoissa.

IL x EU-vaalit: Puhutaan eurovaaleista

Euroopan unioni on pystynyt säätämään direktiivejä ja asetuksia, joilla on ollut ja on jatkossakin myönteinen vaikutus työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin. Insinööriliitto järjestää toukokuussa kaksi EU-aiheista Youtube-lähetystä.

Tervetuloa kuuntelemaan verkkolähetyksiä. Äänessä liiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa ja lakimies Maria Jauhiainen sekä vieraileva asiantuntija. 

16.5. https://www.ilry.fi/tapahtumat/il-x-eu-vaalit-puhutaan-eurovaaleista/ 
22.5. https://www.ilry.fi/tapahtumat/il-x-eu-vaalit-puhutaan-eurovaaleista-2/