Lakkiohjesääntö

Insinöörilakin käyttöön liittyy sääntöjä ja lakkia saa käyttää vain käyttöoikeuden saaneet. Lakkiin liittyvät käytännöt on koottu lakkiohjesäännöksi.

1 §
Insinöörilakki on tupsulakki, jonka muodostaa 8-kulmainen violetti samettipäällys, musta samettireuna, lippa sekä musta silkkitupsu, joka on kiinnitetty oikealle sivulle.

Insinöörilakissa on kokardi mustassa samettireunassa keskellä lipan yläpuolella. Kokardi on kullanvärinen Insinööriliiton tunnus tammenlehvin. Opistotasoisen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneen insinöörin ja muun tekniikan alan asiantuntijan kokardissa lehvät ovat yläosastaan auki. Tekniikan alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen kokardissa lehvät ovat yläosastaan kiinni toisissaan.   Insinöörilakki on Insinööriliiton hyväksymä insinöörin ja insinööriopiskelijan päätunnus.

2 §
Insinöörilakin käyttöoikeus on insinööritutkinnon suorittaneilla, insinööritutkintoa opiskelevilla sekä muilla tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla tai tutkintoon opiskelevilla ensimmäisen opiskeluvuoden vapusta alkaen.

3 §
Insinöörilakkia käytetään insinöörimäisissä tilaisuuksissa. Lakkia on käytettävä kuin hattua yleensä. Lakkia ei saa käyttää hyvän tavan vastaisesti eikä luovuttaa henkilölle, jolla ei ole insinöörilakin käyttöoikeutta. Lakkia käytetään tilaisuuden arvokkuuden mukaisesti päässä tai vasemmalla olkapäällä, tupsu niskan takaa oikealla olalla roikkuen.

4 §
Vapun vastaanoton aattopäivänä insinöörilakin käyttöoikeuden omaavat voivat aloittaa vapun juhlinnan insinöörilakituksessa. Vappuaattona insinöörilakkia ei saa laittaa päähän ennen kello 12:00.

5 §
Uusille lakinsaajille voidaan järjestää lakitustilaisuus Insinööriliitto-yhteisön toimesta.

6 §
Insinöörilakin omistaja vastaa omasta lakistaan ja lakin käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

7 §
Vakituisessa parisuhteessa olevan lakin omistajan kumppani voi parisuhteen merkiksi solmia solmun kumppaninsa insinöörilakin tupsuun.

8 §
Insinöörilakin ohjesääntöä toistuvasti rikkovalta irrotettakoon insinöörilakin tupsu ja toimitettakoon se lakin omistajan nimellä varustettuna Insinööriliiton keskustoimistoon säilytykseen.

Oikeus tupsun irrottamiseen on Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton hallituksen jäsenillä sekä liittojen jäsenyhdistyksien puheenjohtajilla korkeaa harkintaa edellyttäen. Tupsun irrottajalla on oltava perusteet toistuvasta ohjesäännön rikkomisesta ennen rangaistuksen suorittamista.

Lakin tupsu tulee irrottaa katkaisemalla ompeleet, joilla tupsu on kiinnitetty lakkiin. Lakin omistaja voi anoa omaa insinöörilakkinsa tupsua takaisin kirjallisella hakemuksella osoitettuna Insinööriliiton puheenjohtajalle.

Hyväksytty Insinööriliiton hallituksen kokouksessa 26.8.2022