Eläkeläisjäseneksi siirtyminen

Eläkeläisjäsenyys

Pysyvän eläkkeen perusteella voidaan myöntää eläkkeelle jäämistä seuraavasta vuodesta alkaen eläkeläisjäsenyys, mikäli olet jäänyt eläkkeelle viimeistään 31.12. Eläkkeelle siirtymisvuodelle voidaan myöntää jäsenmaksualennus eläkekuukausille. Määräaikaisen eläkkeen perusteella voidaan myöntää vuosittain jäsenmaksualennus. Osa-aikaisen eläkkeen ajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Eläkeläisjäsenyys sisältää kaikki Insinööriliiton edut ja palvelut. Vakuutuksien voimassaolo päättyy sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 90 vuotta.

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta sekä mahdollista eläkeläisjäsenyyttä saatuasi eläkepäätöksen. Kun haet jäsenmaksualennusta pysyvän eläkkeen perusteella, ilmoita myös Insinööriliiton kautta olevan työttömyyskassan jäsenyyden lakkauttamisesta. Kassajäsenyyden lopettaminen Insinööriliiton kautta on eläkeläisjäsenyyden edellytys. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten pitää toimittaa todistus, josta voidaan todeta eläkkeelle siirtyminen. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

  • Kopio eläkepäätöksestä
  • Kopio eläkkeen indeksikorotusilmoituksesta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Ennen käsittelyä sinulta pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Alennuksen määrä

Eläkeläisjäsenyyden vuosimaksu vaihtelee jäsenjärjestön mukaan.

Jäsenmaksu ja jäsenmaksutaulukot

Siirtymisvuodelle tai määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettävän alennuksen määrä on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan). Lisäksi jäsenmaksusta vähennetään mahdollinen työttömyyskassan osuus, jos lakkautat kassan jäsenyyden.

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettyyn jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.