Eläkeläisjäseneksi siirtyminen

Liiton jäsenelle voidaan myöntää eläkeläisjäsenyys ja eläkeläisjäsenmaksu sekä pysyvän vanhuuseläkkeen että toistaiseksi voimassa olevan, kuten työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Eläkeläisjäsenyys sisältää kaikki Insinööriliiton edut ja palvelut. Vakuutuksien voimassaolo kuitenkin päättyy sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 90 vuotta.

Määräaikaisen eläkkeen perusteella voidaan myöntää vuosittain jäsenmaksualennus, mutta osa-aikainen eläke ei oikeuta alennukseen.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten pitää toimittaa todistus, josta voidaan todeta eläkkeelle siirtyminen. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

  • Kopio eläkepäätöksestä
  • Kopio eläkkeen indeksikorotusilmoituksesta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Ennen käsittelyä sinulta pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta tai mahdollista eläkeläisjäsenyyttä ja eläkeläisjäsenmaksua saatuasi eläkepäätöksen. Kun haet eläkeläisjäsenyyttä pysyvän eläkkeen perusteella, ilmoita myös Insinööriliiton kautta olevan työttömyyskassan jäsenyyden lakkauttamisesta. Kassajäsenyyden lopettaminen Insinööriliiton kautta on eläkeläisjäsenyyden edellytys. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Eläkeläisjäsenyyttä haetaan poikkeuksellisesti toimittamalla vapaamuotoinen hakemus, edellä mainittujen todisteiden kanssa, insinööriliiton asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@ilry.fi.

Alennuksen määrä

Eläkeläisjäsenyyden vuosimaksu vaihtelee jäsenjärjestön mukaan. Lisäksi jäsenmaksusta vähennetään mahdollinen työttömyyskassan osuus, kun lakkautat kassan jäsenyyden.

Jäsenmaksu ja jäsenmaksutaulukot

Määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettävän alennuksen määrä on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettyyn jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.