Eläkeläisjäseneksi siirtyminen

Eläkeläisjäsenyys

Pysyvän vanhuuseläkkeen perusteella voidaan myöntää eläkeläisjäsenyys ja eläkeläisjäsenmaksu. Myös toistaiseksi voimassa olevan, muun eläkkeen, kuten työkyvyttömyyseläkkeen perusteella voidaan myöntää eläkeläisjäsenyys ja eläkeläisjäsenmaksu. Eläkeläisjäsenyys sisältää kaikki Insinööriliiton edut ja palvelut. Vakuutuksien voimassaolo päättyy sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 90 vuotta.

Määräaikainen eläke

Määräaikaisen eläkkeen perusteella voidaan myöntää vuosittain jäsenmaksualennus alennusperusteen oikeuttavalle ajalle. 

Osa-aikainen eläke

Osa-aikaisen eläkkeen ajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta tai mahdollista eläkeläisjäsenyyttä ja eläkeläisjäsenmaksua saatuasi eläkepäätöksen. Kun haet eläkeläisjäsenyyttä pysyvän eläkkeen perusteella, ilmoita myös Insinööriliiton kautta olevan työttömyyskassan jäsenyyden lakkauttamisesta. Kassajäsenyyden lopettaminen Insinööriliiton kautta on eläkeläisjäsenyyden edellytys. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten pitää toimittaa todistus, josta voidaan todeta eläkkeelle siirtyminen. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

  • Kopio eläkepäätöksestä
  • Kopio eläkkeen indeksikorotusilmoituksesta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Ennen käsittelyä sinulta pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Alennuksen määrä

Eläkeläisjäsenyyden vuosimaksu vaihtelee jäsenjärjestön mukaan. Lisäksi jäsenmaksusta vähennetään mahdollinen työttömyyskassan osuus, kun lakkautat kassan jäsenyyden.

Jäsenmaksu ja jäsenmaksutaulukot

Määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettävän alennuksen määrä on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettyyn jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.