Jäsensuosittelun säännöt

Suosittelija saa jäsensuosittelupalkinnon, jos insinööri tai tekniikan alan asiantuntija liittyy Insinööriliiton jäseneksi hänen suosituksestaan ja liittyjän hakemus hyväksytään.

Suosittelupalkinnon saamisen ehtona on, että liittyjä

  • on jättänyt suosittelijan yhteystiedot jäsennumeron ja sähköpostiosoitteen sähköiseen tai paperiseen liittymislomakkeeseen.
  • liittyy täysjäseneksi, ei opiskelija- tai eläkeläisjäseneksi.
  • ei ole ollut Insinööriliiton jäsen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Lisäksi jäsenhankinnassa noudatetaan seuraavia sääntöjä

  • Palkinnon uudesta jäsenestä voi saada ainoastaan yksi jäsenhankkija.
  • Jäsensuosittelun kulloinenkin palkinto kuvataan Suosittele jäsenyyttä -sivulla.
  • Insinööriliitto ei ole velvollinen hankkimaan täysin samanlaista palkintoa, mikäli sivulla kuvailtua palkintoa ei ole enää saatavilla. Palkinto korvataan kuitenkin vastaavalla, samanarvoisella palkinnolla.
  • Insinööriliitto maksaa palkintojen lähetyskulut.
  • Lahjakortit ovat Verohallinnon ohjeen mukaan saajan veronalaista tuloa, siksi Insinööriliitto ilmoittaa verottajalle kaikista voittoina jakamistaan lahjakorteista.
  • Jäsenjärjestöt voivat järjestää omia jäsenhankintakampanjoita, joissa on omat säännöt ja palkinnot.