Vuorotteluvapaa

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, kun olet tehnyt työnantajasi kanssa vuorottelusopimuksen. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Jos vuorotteluvapaa jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta vuorotteluvapaan kesto. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Kopio vuorottelusopimuksesta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.