Pohjoismainen vierasjäsenyys

Insinööriliitto on osapuolena Pohjoismaisten insinöörijärjestöjen vierailijajäsensopimuksessa. Sopimuksen ansioista toisessa Pohjoismaassa työskentelevä Insinööriliiton jäsen saa maksuttoman vierailijajäsenyyden työskentelymaassaan toimivasta insinöörijärjestöstä. Vierailijajäsen saa pääsääntöisesti samat oikeudet palveluihin ja etuihin kuin liiton paikalliset jäsenet.

Pohjoismaisessa vierailijajäsensopimuksessa on sovittu muun muassa seuraavista seikoista:

 • Sopimus koskee niitä Insinööriliiton jäseniä, jotka työskentelevät muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa.
 • Muussa Pohjoismaassa työskentelevä jäsen voidaan hyväksyä työntekomaassa toimivan insinöörijärjestön vierailijajäseneksi.
 • Vierailijajäseneksi ei voida hyväksyä opiskelijoita tai eläkeläisiä.
 • Vierailijajäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan, ja se uusitaan automaattisesti enintään kolmen vuoden kokonaisajaksi.
 • Vierailijajäsenyys kattaa jäsenen suostumuksella edustamisen työoikeuteen liittyvissä asioissa.
 • Vierailijajäsentä koskevat samat palvelut, edut ja oikeudet kuin hänet vieraaksi hyväksyneen liiton perusjäsenillä, pois lukien oikeus asettua ehdolle ja äänestää liiton vaaleissa.
 • Vierailijajäsenyys on mahdollinen vain, jos jäsen pysyy oman liittonsa jäsenenä.
 • Vierailijajäsenyys on maksuton jäsenelle, mutta oman liiton jäsenmaksu pitää maksaa.
 • Työttömyyskassan jäsenyyden osalta sovelletaan asianomaisten maiden sääntöjä. Erillinen työttömyysvakuutus ei kuulu vierailijajäsenyyteen.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet suomalaisten insinöörijärjestöjen lisäksi:

 • Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) – The Danish Society of Engineers
 • Sveriges Ingenjörer – The Swedish Association of Graduate Engineers
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening – The Norwegian Society of Graduate Technical and Scientific Professionals
 • NITO – Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon- The Norwegian Soceity of Engineers and Technologists
 • The Association of Chartered Engineers in Iceland (VFI)

Yllä on esitelty vierasjäsenyyden pääkohdat. Jos harkitset vierasjäsenyyttä, pyydä lisätietoa vierasjäsenyydestä Insinööriliiton asiakaspalvelusta.