Jäsenmaksuselvitykset

Yrityskohtaisia viitteitä käyttävien tilittäjien tulee lähettää selvitystiedot perityistä ay-jäsenmaksuista kuukausittain tai neljännesvuosittain selvitettävää kautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä sähköisesti Tyvi-palvelun kautta.

Pientilittäjäviitteet ovat jäsenkohtaisia. Jäsenkohtaisia viitteitä käyttävien tilittäjien ei tarvitse toimittaa meille erillisiä selvityksiä maksetuista tilityksistä. Viitenumeron avulla maksu kohdistuu suoraan kyseisen jäsenen tietoihin sille kuukaudelle, mitä viitettä on tilitettäessä käytetty. Käyttäkää aina ansaintakuukauden mukaista viitettä.

Selvitykset tulee toimittaa aina ensisijaisesti sähköisen Tyvi-palvelun kautta.

Jäsenmaksuselvitykset voi toimittaa myös Futunion ilmaisella Selvitys+ -palvelulla. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä yrityksen y-tunnuksella ja omalla sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen selvitykset pystyy ilmoittamaan suojatulla yhteydellä. Palvelu osoitteessa www.selvitysplus.fi.

Jos yrityksellänne ei ole mahdollista toimittaa tietoja sähköisesti, voitte toimittaa tiedot turvallisesti turvapostin kautta. Käsittelyn nopeuttamiseksi toivomme paperiselvityksen olevan aakkosjärjestyksessä ilman jäsenjärjestökohtaista erittelyä.

Paperiselvityksestä tulee käydä ilmi vähintään:

  • Jäsenen nimi ja henkilötunnus
  • Työnantajan nimi ja Y-tunnus
  • suoritettavan jäsenmaksun määrä sekä aika, jolta jäsenmaksu on peritty ja tilitetty

Lähetä suojattu viesti

Lähetä suojattu viesti

Insinööriliitto ilmoittaa työnantajan Insinööriliitolle tilittämät ja selvittämät jäsenmaksutiedot verottajalle verottajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kaikki jäsenmaksuselvitykset edeltävältä vuodelta tulee olla käytössämme viimeistään 10.1., jotta pystymme toimittamaan verottajalle tiedot määräaikaan mennessä.

Jäsenmaksuperinnän päättymisestä tai keskeytymisestä väliaikaisesti on tehtävä ilmoitus liittoon, jotta tiedämme, ettei työnantajalta odoteta tilityksiä, jolloin toimitamme jäsenelle itsemaksavan jäsenen jäsenmaksulaskun. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tyonantaja@ilry.fi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • työpaikan nimi ja osoite
  • jäsenen nimi
  • jäsenen syntymäaika
  • onko kyseessä keskeytys vai päättyminen
  • keskeytyksen ollessa kyseessä ilmoita alkamiskuukausi (ensimmäinen kuukausi jolta jäsenmaksua ei peritä) sekä päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksua ei peritä ennen perinnän jälleen käynnistymistä)
  • päättymisen ollessa kyseessä ilmoita päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksu peritään)
  • perinnän keskeytymisen tai päättymisen syy

Alla on sähköinen lomake jäsenmaksuperinnän muutoksen ilmoittamiseen.