Varusmies- ja siviilipalvelus

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta saatuasi todistuksen palveluksesi kestosta. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta palveluksen kesto. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Todistus palveluksen kestoajasta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Keskusliiton jäsenmaksusta voi saada maksuvapautuksen varusmies- tai siviilipalvelun ajaksi, jos palvelu alkaa valmistumisen perusteella myönnetyn porrastusalennuksen aikana. Vapautuksen voi saada enintään siihen saakka kuin mitä porrastusalennus kestäisi. Maksuvapautus ei koske jäsenjärjestön tai työttömyyskassan jäsenmaksuja.

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.