Työttömyys ja lomautus

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan kokoaikaisesti vähintään yhdeksi kalenterikuukaudeksi. Jos olet saanut erorahan tai muun työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen, sen jaksotusajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta työttömyyden perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että toimitat vaadittavan todistuksen työttömyydestä (vaihtoehdot alla) asiakaspalveluun. Uutta jäsenmaksualennushakemusta ei vaadita.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten toimita todistus, josta voidaan todeta työttömyys-/lomautusjakson voimassaolo toistaiseksi. Insinööriliitto ei saa tietoja esimerkiksi työttömyyskassan tai Te-toimiston kautta. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

  • Te-toimiston todistus työnhaun voimassaolosta (saatavissa sähköisesti Te-toimiston sivuilta).
  • Kopio päivärahan viimeisimmästä maksuilmoituksesta.

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Ennen käsittelyä sinulta pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.   

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun. Jos työllistyt uudelleen, voit päivittää samalla tiedot uudesta työsuhteestasi.