Työttömyys ja lomautus

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan kokoaikaisesti vähintään yhdeksi kalenterikuukaudeksi. Jos olet saanut erorahan tai muun työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen, et ole oikeutettu alennukseen kyseessä olevalla jaksotusajalla.

Alennukseen vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta työttömyys tai lomautusjakson voimassaolo. Insinööriliitto ei saa tietoja esimerkiksi työttömyyskassan tai TE-palveluiden kautta. Todistus on jokin seuraavista:

  • TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta. (Saatavissa sähköisesti TE-palveluiden sivuilta).
  • Kopio päivärahan viimeisimmästä maksuilmoituksesta.

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä. Se voidaan kuitenkin pyytää tarvittaessa erikseen.

Alennuksen hakeminen

Hae jäsenmaksualennusta liiton verkkosivujen Jäsensivuilla eAsioinnissa kohdassa Jäsenmaksutiedot. Hakemuksen voi tehdä kyseisen vuoden osalta viimeistään 31.12. mennessä.

Alennuksen määrä

Alennus on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun. Jos työllistyt uudelleen, voit päivittää samalla tiedot uudesta työsuhteestasi kirjautumalla liiton Jasensivujen eAsiointiin.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta työttömyyden perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että sinulla on vaaditava todistus työttömyydestä olemassa, jolloin voit vain toimittaa asiakaspalveluun tiedon työttömyyden jatkumisesta. Liitettä ei tarvitse toimittaa, ellei sitä sinulta erikseen pyydetä, eikä uutta jäsenmaksualennushakemusta tarvitse lähettää.