Työttömyys ja lomautus

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan kokoaikaisesti vähintään yhdeksi kalenterikuukaudeksi. Jos olet saanut erorahan tai muun työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen, sen jaksotusajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Hakemuksen voi tehdä kyseisen vuoden osalta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta työttömyyden perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että sinulla on vaaditava todistus työttömyydestä olemassa, jolloin voit vain toimittaa asiakaspalveluun tiedon työttömyyden jatkumisesta. Liitettä ei tarvitse toimittaa, ellei sitä sinulta erikseen pyydetä, eikä uutta jäsenmaksualennushakemusta tarvitse lähettää.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta työttömyys-/lomautusjakson voimassaolo toistaiseksi. Insinööriliitto ei saa tietoja esimerkiksi työttömyyskassan tai Te-toimiston kautta. Todistus on jokin seuraavista:

  • Te-toimiston todistus työnhaun voimassaolosta (saatavissa sähköisesti Te-toimiston sivuilta).
  • Kopio päivärahan viimeisimmästä maksuilmoituksesta.

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen.   

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun. Jos työllistyt uudelleen, voit päivittää samalla tiedot uudesta työsuhteestasi.