Jäsenmaksuperinnän aloitus

Sopimus työnantajaperinnästä tehdään aina kirjallisena jäsenen ja työnantajan välillä perintäsopimuslomakkeella.

Jäsenmaksujen perintäsopimus on täytettävä ja toimitettava liittoon käsiteltäväksi aina ennen perinnän aloittamista.

Täytetty jäsenen ja palkanlaskijan allekirjoittama perintäsopimus lähetetään sähköpostitse Insinööriliittoon tyonantaja@ilry.fi.

Insinööriliitto toimittaa palkkahallinnolle tarvittavat jäsenmaksu-, tilinumero- ja viitenumerotiedot vastaanotettuaan uuden jäsenmaksun perintäsopimuksen.

Jäsenmaksun aloituspäiväksi merkitään sen kuukauden ensimmäinen päivä, josta alkaen palkkahallinto tulee suorittamaan jäsenen jäsenmaksun työnantajaperinnässä. Tätä kuukautta edeltävät jäsenmaksut jäsenen tulee suorittaa itse hänelle aiemmin toimitetulla jäsenmaksulaskulla.

Perinnän keskeytymisestä tai päättymisestä tulee ilmoittaa Insinööriliittoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tyonantaja@ilry.fi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • työpaikan nimi ja osoite
  • jäsenen nimi
  • jäsenen syntymäaika
  • onko kyseessä keskeytys vai päättyminen
  • keskeytyksen ollessa kyseessä ilmoita alkamiskuukausi (ensimmäinen kuukausi jolta jäsenmaksua ei peritä) sekä päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksua ei peritä ennen perinnän jälleen käynnistymistä).
  • päättymisen ollessa kyseessä ilmoita päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksu peritään)
  • perinnän keskeytymisen tai päättymisen syy

ay-jasenmaksun_perintasopimus (pdf)

Jos työnantaja tai palkanmaksaja vaihtuu, on tehtävä uusi perintäsopimus.                    

Insinööriliitto ilmoittaa työnantajalle kunkin vuoden joulukuun alussa jäsenmaksun tilitystiedot kalenterivuodeksi kerrallaan.