Jäsenmaksuperinnän aloitus

Insinööriliitto ei tee uusia työantajaperintäsopimuksia alkaen 1.1.2022.

Perinnän keskeytymisestä tai päättymisestä tulee ilmoittaa Insinööriliittoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tyonantaja@ilry.fi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • työpaikan nimi ja osoite
  • jäsenen nimi
  • jäsenen syntymäaika
  • onko kyseessä keskeytys vai päättyminen
  • keskeytyksen ollessa kyseessä ilmoita alkamiskuukausi (ensimmäinen kuukausi jolta jäsenmaksua ei peritä) sekä päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksua ei peritä ennen perinnän jälleen käynnistymistä).
  • päättymisen ollessa kyseessä ilmoita päättymiskuukausi (viimeinen kuukausi, jolta jäsenmaksu peritään)
  • perinnän keskeytymisen tai päättymisen syy

Jos työnantaja tai palkanmaksaja vaihtuu, ei uutta työnantajaperintäsopimusta tehdä. Jäsenelle toimitetaan tällöin jäsenmaksulasku ja jäsen voi halutessaan tehdä Insinööriliitolle elaskuvaltuutuksen verkkopankissaan.                    

Insinööriliitto ilmoittaa työnantajalle kunkin vuoden joulukuun alussa jäsenmaksun tilitystiedot kalenterivuodeksi kerrallaan.