Pitkäaikainen sairaus

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta jäätyäsi palkattomalle sairaslomalle. Palkallisen sairasloman ajalta ei ole oikeutta alennukseen. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta sairasloman kesto. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahan maksuilmoituksesta
  • Kopio lääkärintodistuksesta

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.