Pitkäaikainen sairaus

Voit hakea jäsenmaksualennusta jäätyäsi palkattomalle sairaslomalle. Palkallisen sairasloman ajalta ei ole oikeutta alennukseen. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta sairasloman kesto. Se voi olla

  • Kopio tai kuva Kelan päivärahan maksuilmoituksesta
  • Kopio tai kuva lääkärintodistuksesta

Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen.

Alennuksen hakeminen

Helpoiten alennuksen hakeminen käy Jäsensivujen eAsioinnissa kohdassa Jäsenmaksutiedot.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Alennuksen määrä

Alennus on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.