Jäsenmaksualennusehdot

Jäsenmaksualennus on kalenterikuukausikohtainen. Alennus voidaan myöntää niille täysille kalenterikuukausille, joina jäsenellä ei ole palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa tai muuten erityisen alhaiset tulot. Myös oleskelu ulkomailla, päätoiminen opiskelu, varusmies- tai siviilipalvelus sekä perhe-, vuorottelu- ja virkavapaa oikeuttavat alennukseen. Mahdollisen eropaketin jaksotusajalla jäsenellä ei ole oikeutta alennukseen.

  • Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että aikaisempien vuosien jäsenmaksut on suoritettu.
  • Ennen käsittelyä jäseneltä voidaan pyytää lisätietoja hakemukseen liittyen.
  • Alennus myönnetään täysille kalenterikuukausille. Jos alennusperusteen päättymisaika ei ole tiedossa, alennus voidaan myöntää oletuksena kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään vuoden loppuun saakka.
  • Käsittelyn jälkeen alennuspäätös lähetetään hakijalle postitse. Alennuspäätöksen mukana toimitetaan myös mahdollinen korjattu jäsenmaksulasku.
  • Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.