Jäsenmaksualennusehdot

Jäsenmaksualennus on kalenterikuukausikohtainen. Alennus voidaan myöntää niille täysille kalenterikuukausille, joina sinulla ei ole palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa, sinulla on erityisen alhaiset tulot, oleskelet ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti. Mahdollisen eropaketin jaksotusajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Alennus voidaan myöntää alennusperusteen ajalle täysille kalenterikuukausille. Jos päättymisaika ei ole tiedossa, alennus voidaan myöntää oletuksena kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään vuoden loppuun saakka.

Käsittelyn jälkeen alennuspäätös lähetetään hakijalle postitse. Alennuspäätöksen mukana toimitetaan myös mahdollinen korjattu jäsenmaksulasku. Ennen käsittelyä jäseneltä pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.