Erityisen alhaiset tulot

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos tulosi ovat yhteensä alle puolet insinöörikunnan mediaanipalkasta. Erityisen alhaisiksi tuloiksi katsotaan 2150 euroa alittava kuukausitulo vuonna 2023. Vuoden 2022 osalta erityisen alhaisiksi tuloiksi katsotaan 2100 euroa alittava kuukausitulo. Tulorajassa huomioidaan kaikki bruttotulot, kuten palkkatulot, yritystoiminnan tulot sekä etuudet. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta tulojen perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että sinulla on vaaditava todistus työttömyydestä olemassa, jolloin voit vain toimittaa asiakaspalveluun tiedon työttömyyden jatkumisesta. Liitettä ei tarvitse toimittaa, ellei sitä sinulta erikseen pyydetä, eikä uutta jäsenmaksualennushakemusta tarvitse lähettää.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta tulojesi olevan erityisen alhaiset. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Palkkalaskelma/palkkatodistus
  • Muu vastaava todistus tuloista

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.