Erityisen alhaiset tulot

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos tulosi ovat yhteensä alle puolet insinöörikunnan mediaanipalkasta. Erityisen alhaisiksi tuloiksi katsotaan 2025 euroa alittava kuukausitulo vuonna 2020. Tulorajassa huomioidaan kaikki bruttotulot, kuten palkkatulot, yritystoiminnan tulot sekä etuudet. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta tulojen perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että toimitat vaadittavan todistuksen (vaihtoehdot alla) asiakaspalveluun. Uutta jäsenmaksualennushakemusta ei vaadita.

Vaadittava todistus

Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta tulojesi olevan erityisen alhaiset. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

  • Palkkalaskelma/palkkatodistus
  • Muu vastaava todistus tuloista

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää. Ennen käsittelyä sinulta pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.