Ulkomailla oleskelu

Alennuksen hakeminen

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos lähdet ulkomaille. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Jos ulkomailla oleskelu jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun.

Vaadittava todistus

Jos osoitteesi on Insinööriliiton jäsentiedoissa ulkomailla, erillistä todistusta ei vaadita. Muussa tapauksessa alennusta varten tulee olla todistus, josta voidaan todeta ulkomailla oleskelu. Todistetta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, pyydämme sitä tarvittaessa erikseen:

  • Kopio komennussopimuksesta
  • Kopio muuttoilmoituksesta
  • Muu vastaava todistus

Myös kuva tai kuvakaappaus todisteesta riittää.

Alennuksen määrä

14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta.

Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.