Vinkkejä suosittelijalle

Avaa keskustelu ja ota liiton jäsenyys rohkeasti puheeksi. Osa kollegoistasi ja insinöörikavereistasi kuuluukin jo varmaan liittoon, osa puntaroi jäsenyyden hyötyjä ja haluaa kuulla sinun mielipiteesi. Mitä itse arvostat liiton jäsenyydessä?

Usealle jäsenelle riittää liiton tuoma työelämän turva. Moni haluaa kuulua arvostetun ammattikunnan yhteisöön ja osalle ilmaiset koulutukset, ja esimerkiksi matkavakuutus ovat mukava lisä jäsenyyteen. Meitä on moneksi ja siksi tarjoamme erilaisia tapoja kertoa liiton jäsenyydestä.

Kun insinööriystäväsi tai kollegasi päättää liittyä suosittelustasi, sinä saat jokaisesta hankkimastasi jäsenestä 40 €:n GoGiftin SuperLahjakortin kiitokseksi.

Monta hyvää syytä liittyä:

Liiton jäsenet kertovat Insinööriliiton jäsenyydestä ja siitä miten ovat saaneet tuntuvaa hyötyä ja etua vastineena jäsenmaksulle. Vinkkaa kokemuksista kaverillesi.

Insinööriliitto kuuluu Akavaan, joka on poliittisesti sitoutumaton korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittoihin kuuluu noin 611 000 jäsentä, joista noin 116 000 on opiskelijajäseniä.

Insinööriliitto on Akavan kolmanneksi suurin jäsenjärjestö, jossa on yli 75 000 jäsentä. Siihen kuuluu Insinöörien lisäksi myös tietoalan osaajia, pelialan tekijöitä, rautatiealan toimihenkilöitä, valtion maanmittausalan ammattilaisia ja kunnallisia pelastusalan toimihenkilöitä sekä tietenkin insinööriopiskelijoita. Lisää tietoa insinööriliitosta.

Useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksella. Laki määrittelee vähimmäisehdot työsuhteisiin, joihin ei sovelleta työehtosopimusta. Laki takaa monia oikeuksia, mutta useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksilla.

Sellaisia ovat muun muassa kilometrikorvaukset työajosta, lomaltapaluuraha, vuotuisista yleiskorotukset palkkaan, palkalliset perhevapaat ja 1–2 kk sairausajan palkka. Aiheesta kerrotaan lisää YTN:n sivuilla

Insinööriliiton jäseneksi voivat liittyä insinööritutkinnon suorittaneet, tekniikan alan asiantuntijat sekä ylempänä toimihenkilönä insinööritasoisissa tehtävissä työskentelevät. Jäseneksi ovat tervetulleita niin tietoalalla ja pelialalla työskentelevät kuin insinööriyrittäjät. Jäsenyyden ehdot voivat vaihdella jäsenjärjestöittäin. Haluatko vielä vilkaista, kuka voi liittyä liittoon?

Insinööriliittoon kuulutaan aina jäsenjärjestön kautta. Liiton jäsenmaksu koostuu liittomaksusta ja jäsenjärjestön jäsenmaksusta, joka vaihtelee järjestöstä riippuen. Liiton jäsenmaksu (liittomaksu + jäsenjärjestön maksu) on kuitenkin kokonaisuudessaan kiinteä ja euromääräinen, eivätkä palkkatulot vaikuta sen suuruuteen. Liiton jäsenyyteen on helppo liittää KOKO-työttömyyskassan jäsenyys, jos liittyjä on ansiotyössä.

Liiton ja KOKO-työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä noin 35 €/kk. Maksu on verovähennyskelpoinen ja loppusummaksi jää vähennysten jälkeen noin 20 €/kk. Liitto- ja kassajäsenyyden voi maksaa kerran vuodessa tai pienempinä kuukausierinä kätevästi e-laskuna.

Liiton jäsenmaksu joustaa, kun elämässä tapahtuu muutoksia. Liiton jäsenmaksualennusta voi hakea, kun jäsenellä ei ole tuloa vähintään yhden täyden kalenterikuukauden ajalta tai jos jäsenellä on erityisen alhaiset tulot, hän oleskelee ulkomailla tai opiskelee päätoimisesti. Jäsen siis hyötyy liiton kaikista palveluista ja eduista elämäntilanteestaan riippumatta. Lue lisää alennuksista.

Liiton jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus saada lainopillista neuvontaa, apua sovintoneuvotteluihin ja tarvittaessa myös oikeusapua tuomioistuimessa työ- tai virkasuhdetta koskevissa työoikeudellisissa riita-asioissa. Insinööriliiton oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja taloudellisesti riskitöntä liiton vireille laittamissa oikeusjutuissa.

Jos liittoon kuulumaton hankkii työsuhderiitoihin lakineuvojan palveluita ulkopuoliselta palveluiden tarjoajalta, maksaa pelkkä alkuselvitys jo 349 €. Lisää liiton jäsenilleen tarjoamasta oikeusavusta.

Palkkatilastot. Vuosittain julkaistavat Insinööriliiton Palkkatilastot perustuu tuhansien insinöörien ja tekniikan alan asiantuntijoiden palkkatietoihin. Tilastot löytyvät jäsensivuilta ja painettu 16-sivuinen julkaisu toimitetaan helmikuun Insinööri-lehden mukana. Palkkatilastot ovat jäsenten käytettävissä jäsensivuilla ympäri vuoden. Tutkimustieto jaetaan vain Insinööriliiton jäsenille.

Palkkanosturi. Kun jäsen täyttää jäsensivuilla sijaitsevan Palkkanosturin kenttiin valmistumisvuoden lisäksi työtehtävän ja työnantajan tiedot, saa hän syötettyjen tietojen perusteella palkka-arvion. Palkkanosturin antamat luvut perustuvat Insinööriliiton työmarkkinatutkimusten aineistoista laskettuihin tilastollisiin malleihin. Palkkanosturin tausta-aineisto päivitetään vuosittain. Palvelu on vain jäsenille ja vaatii kirjautumisen jäsensivuille.

Insinööriliiton jäsenilleen ottamaan Turvan vakuutuspakettiin kuuluu muun muassa vapaa-ajan matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, vapaa-ajan matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Esimerkiksi yli kuukauden kestävän matkan matkustajavakuutus matkatavaravakuutuksineen maksaisi erikseen hankittuna 160 euroa. Liiton jäsenellä on aina voimassa oleva matkustajavakuutus. Tutustu vakuutuspakettiin.

Liiton jäsen saa Danske Bankin asuntolainan ilman toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota. Säästö esimerkiksi 200 000 € lainassa on 1 200 €. Lisäksi jäsen saa pienemmän marginaalin ja lyhennysvapaat ilman kuluja. Tutustu jäsenen pankkipalveluihin

Insinööriliitolla on Eversheds Asianajotoimiston kanssa sopimus puhelinneuvonnasta jäsenten yksityiselämän oikeusasioissa. Itse palvelu on ilmainen ja koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioita. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä, testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista.

Insinööriliitto järjestää tekniikan alan asiantuntijoille suunnattuja ammatillisia lähikoulutuksia ja webinaarivalmennuksia sekä tarjoaa urasparrausta työnhakijoille. Se tarjoaa omien valmennuksien lisäksi myös arvostettujen koulutusyritysten koulutuksia. Valtaosa tarjonnasta on jäsenelle täysin maksuttomia. Esimerkiksi jo yksi päivän kestävä projektinhallinan koulutus maksaisi yritykseltä suoraan ostettuna 850 €. Lue lisää Insinööriliiton koulutuksista.

Insinööriliitto on erikoistunut juuri tekniikan alan asiantuntijoiden uravalmennukseen. Valmennuksista suuri osa järjestetään webinaareina, jotka ovat myöhemmin katsottavissa tallennearkistossa. Kaikki vinkit tähtäävät siihen, että hakijan hakupaperit ovat loistokunnossa ja työnhakija menestyy myös videohaastattelussa. Liitossa on tarjolla myös henkilökohtaista neuvontaa. KOKO-työttömyyskassa pitää huolen työttömän taloudellisesta turvasta työttömyyden aikana. Lue lisää työttömyydestä.

Insinööriliitolla ja sen jäsenjärjestöillä on omia vuokramökkejä, useimmat vuokrattavissa jäsenilleen jopa listahintaa 30–50 % edullisemmin. Akavalaisen liiton jäsenet voivat vuokrata myös muiden liittojen mökkejä yhteisen jäsenetupalvelun kautta. Lomahuoneistoja on tarjolla pohjoisen hiihtokeskuksista etelän rantamaisemiin.

Insinööri-lehti on Insinööriliiton julkaisema kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 52-sivuinen jäsenlehti. Se seuraa liiton jäsenille tärkeitä asioita. Uutisia tekniikasta, työelämästä, koulutuksesta, politiikasta ja taloudesta. Lisäksi lehdessä on jäseniä koskevien tutkimusten tuloksia ja tietoa liiton toiminnasta. Insinööri ilmestyy myös verkossa.