Jäsenmaksujen tilitys

Jäsenmaksut tilitetään jäsenmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Jäsenmaksujen tilityksessä tulee käyttää liiton toimittamia viitetietoja. Jos palkka maksetaan jäsenelle useammin kuin kerran kuukaudessa, käytetään kaikissa samaan kuukauteen kohdistuvissa tilityksissä samaa viitettä.

Viitelistat lähetetään palkanlaskentaan vuosittain joulukuun alussa. Perinnän alkaessa kesken vuotta, lähetetään viitteet palkanlaskentaan perintäsopimuksen liittoon saapumisen jälkeen.

Tilitystavat

Jäsenkohtaisilla viitenumeroilla tilitetään jäsenmaksut jäsenkohtaisesti, erillistä selvitysluetteloa ei pidä lähettää liittoon.

Yrityskohtaisilla viitenumeroilla tilitetään koko yrityksen jäsenmaksut kerralla kuukausittain. Selvitykset jäsenmaksuista toimitetaan liittoon kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Tilitystavan muutos

Mikäli tilityksistä tulee tiedusteltavaa tai haluatte vaihtaa tilitystapaa ole yhteydessä jäsentietopalveluun tyonantaja@ilry.fi.