Vastauksia kysymyksiin aiheista: jäseneksi liittyminen, jäsentiedot, jäsensivut ja jäsenkortti, jäsenmaksun suuruusjäsenmaksun maksutavat, jäsenmaksualennukset, jäsenetuvakuutukset, tapahtumat sekä työttömyyskassan jäsenyys.
 

Jäseneksi liittyminen

Liittymisilmoitus

Insinööriliiton jäseneksi voi liittyä sähköisellä liittymislomakkeella tai ottamalla yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä vain palkkatyössä ollessa.

Jäsenyyden alkaminen

Jäsenyys astuu voimaan liittymispäivämäärästä. Insinööriliiton laskutus alkaa kuitenkin seuraavan kuukauden alusta alkaen, jos liityt jäseneksi kuukauden 1. päivän jälkeen.

Toisesta liitosta/työttömyyskassasta siirtyminen

Mikäli vaihdat Insinööriliiton jäseneksi toisesta ammattiliitosta/työttömyyskassasta, kannattaa jäsenyyden päättämisestä ilmoittaa edelliseen liittoon/työttömyyskassaan vasta, kun olet saanut vahvistuksen Insinööriliiton ja Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäsenyyden voimassaolosta.

Voit valtuuttaa Insinööriliiton päättämään aikaisemman jäsenyytesi erillisellä valtakirjalla. Valtakirja tulee lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu(at)ilry.fi tai vastauslähetyksenä osoitteella Insinööriliitto IL ry, Tunnus 5005120, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Vastauslähetystunnuksella postitettaessa kuoreen ei tarvitse laittaa postimerkkiä. Voit kirjata valtuutukseen edelliset jäsenyytesi päätettäväksi siitä päivästä alkaen, jona jäsenyytesi on alkanut Insinööriliitossa sekä mahdollisesti Korkeasti koulutettujen kassa KOKOssa.

Valtakirja aikaisemman liiton tai/ja työttömyyskassan jäsenyyden päättämiseksi (pdf)

Kun liityt Insinööriliiton kautta työttömyyskassan jäseneksi, edellisessä työttömyyskassassa kerryttämäsi työssäoloehto säilyy, jos jäsenyyskatkos työttömyyskassojen välillä on alle kuukauden. Jäsenyys kannattaa siirtää ilman katkosta, sillä katkosaika ei kerrytä työssäoloehtoa.

 

Jäsentiedot, jäsensivut ja jäsenkortti

Jäsentietomuutokset

Jäsentietojen muutokset ja päivitykset voi pääosin tehdä muutospyyntönä jäsennäkymässä. Jäsentietoihin tehdyt muutokset eivät päivity välittömästi, vaan päivitys vaatii muutospyynnön rekisteröimisen. Rekisteröinti tehdään mahdollisimman pian muutosilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Kaikki jäsentietomuutokset voi tehdä myös asiakaspalvelun kautta. Ota siis tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

Jäsensivuille kirjautuminen

Jäsensivuille kirjautuessa käyttäjätunnus on aina jäsennumero. Jos et pääse kirjautumaan jäsensivuille, koska olet unohtanut salasanasi, kirjautumissivulla on ohje ja linkki uuden salasanan tilaamiseen. Jos olet tilannut kirjautumissivulta uuden salasanan, mutta se ei tule sähköpostiisi, jäsentiedoissasi saattaa olla vanhentunut sähköpostiosoite.

Voit päivittää sähköpostiosoitteen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jäsenkortti

Insinööriliiton mobiilisovellus käy myös sähköisestä jäsenkortista, jolloin jäsenkorttisi, jäsennumerosi ja vakuutustodistuksesi ovat aina mukanasi. Sillä saat kaikki samat jäsenedut kuin muovikortilla, vain Teboil alennusta ei voi saada. Sovelluksen voit ladata älypuhelimeesi maksutta Google Play  ja Apple App Store -sovelluskaupoista. Sovelluksen käyttö edellyttää voimassaolevan jäsenyyden.

Mikäli tarvitset perinteistä, muovista jäsenkorttia, voit tilata sen jäsensivuilta

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenet (pl. opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet)

Jäsenmaksu vaihtelee sen mukaan, minkä Insinööriliiton jäsenjärjestön jäsenenä on. Alueellisten jäsenjärjestöjen jäsenillä jäsenmaksut ovat pääsääntöisesti kiinteähintaisia, jolloin maksua ei tarvitse laskea omien tulojen mukaan. Tietoala ry:n jäsenten jäsenmaksu on prosenttiperustainen. Jäsenmaksutiedot jäsenjärjestöittäin ovat alla olevassa jäsenmaksutaulukossa.

Jäsenmaksutaulukko 2020 (pdf)

Opiskelijajäsenet

Insinööriopiskelijaliiton opiskelijajäsenten liittymismaksu on kertaluontoinen 30 euroa kattaen viiden vuoden opiskelijajäsenyyden. Viiden vuoden jäsenyysajan täytyttyä 30 euron jäsenmaksu peritään vuosittain valmistumiseen asti.

Jos opiskelijajäsen liittyy Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäseneksi Insinööriliiton kautta, häneltä laskutetaan loppuvuoden täysiltä jäsenyyskuukausilta työttömyyskassamaksu (vuonna 2020 5,50 euroa kuukaudessa). Seuraavilta vuosilta työttömyyskassamaksu laskutetaan vuosittain kertamaksuna.

Eläkeläiset

Eläkeläisjäseniltä laskutetaan vuosittain eläkeläisjäsenmaksu, joka koostuu liiton jäsenmaksusta 60 euroa sekä mahdollisesta jäsenjärjestön osuudesta. Vuosittaiset eläkeläisjäsenmaksut vaihtelevat näin 60-120 euron välillä.

Eläkeläisten jäsenmaksun voi maksaa paperilaskulla tai e-laskuna. Vuosittainen jäsenmaksu laskutetaan maksutavasta riippumatta aina kertasuorituksena.

Eläkeläisjäsenmaksu laskutetaan täysiltä eläkevuosilta. Eläkkeelle siirtymisvuodelle voidaan myöntää jäsenmaksualennus, mikäli alennukseen oikeuttava aika täyttyy kyseisenä vuonna. Voit hakea jäsenmaksualennusta sekä eläkeläisjäsenmaksua toimittamalla jäsenmaksualennushakemuksen ja kopion eläkepäätöksestä sähköpostitse tai postitse liiton asiakaspalveluun. Saat korjatut jäsenmaksutiedot hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Jäsenmaksun maksutavat

Paperilasku

Jäsenmaksun oletuslaskutustapa on paperilasku. Lasku toimitetaan vuosittain viimeistään kunkin vuoden alussa postitse rekisterissä olevaan osoitteeseen
Jäsenmaksun voi maksaa paperilaskulla kuukausittain tai kertasuorituksena.

E-lasku

Voit tilata jäsenmaksulaskun myös verkkopankkisi kautta e-laskuna. Tilaustunnisteena käytetään viitenumeroa, jonka voit tarkistaa viimeksi saamastasi jäsenmaksulaskusta.

E-lasku toimitetaan verkkopankkiin kuukausittain. Voit maksaa jäsenmaksun e-laskulla myös pidemmältä ajalta muuttamalla e-laskun summaa. Jos haluat esimerkiksi maksaa koko vuoden jäsenmaksun tammikuun e-laskulla kertasuorituksena, voit muuttaa e-laskun summaksi sinulle lähetetyssä jäsenmaksukirjeessä mainitun kokonaissumman.

Tietoala ry:n jäsenille e-lasku toimitetaan oletuksena enimmäisjäsenmaksun mukaisesti. Tarvittaessa voit muuttaa e-laskun summaa prosenttiperustaisen jäsenmaksusi suuruiseksi, summan tulee kuitenkin olla vähintään minimimaksu.

Työnantajaperintä

Jos haluat, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, sinun pitää täyttää työnantajasi kanssa työnantajaperintävaltakirja. Toimita kopio täytetystä valtakirjasta Insinööriliittoon. Kun työnantaja vaihtuu, uuden työnantajan kanssa täytyy tehdä uusi valtakirja.

Jäsenmaksuperintä voi alkaa työnantajalle sopivasta kuukaudesta alkaen. Sinun on maksettava jäsenmaksu itse edellisen kuukauden loppuun asti. Jäsenjärjestösi voit tarkistaa jäsenmaksulaskulta tai jäsenkortista. Järjestösi lyhennekoodi sekä kuukausittainen jäsenmaksu on alla olevassa jäsenmaksutaulukossa.

Ainoastaan täysimääräinen jäsenmaksu voi olla työnantajaperinnässä. Jos sinulla on esimerkiksi valmistumisen perusteella myönnetty jäsenmaksualennus, voit siirtää jäsenmaksusi työnantajaperintään vasta alennuksen päätyttyä.

Työnantajaperinnän päättymisestä tai väliaikaisesta katkeamisesta on ilmoitettava Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Työnantajaperintäsopimus (pdf)

Jäsenmaksutaulukko 2020 jäsenjärjestökoodeilla (pdf)

Jäsenmaksualennukset

Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos sinulla ei ole palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa vähintään yhden täyden kalenterikuukauden ajalta tai jos sinulla on erityisen alhaiset tulot, oleskelet ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti. Pysyvälle eläkkeelle siirtyvälle jäsenelle voidaan myöntää jäsenmaksualennus sekä eläkeläisjäsenyys. Tarkista tiedot alennusperusteista, alennuksen määristä ja tarvittavista liitteistä Jäsenmaksualennus-sivulta.

Voit toimittaa hakemuksen heti, kun voit todistaa alennusperusteen alkamisen/voimassaolon. Alennus myönnetään alennusperusteen ajalle täysille kalenterikuukausille tai mikäli päättymisaika ei ole tiedossa, oletuksena kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään jäsenmaksuvuoden loppuun saakka.

Lähetä jäsenmaksualennushakemus ja liite asiakaspalveluun sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella tai postitse.

Alennushakemus käsitellään mahdollisimman pian ja sinulle toimitetaan päätös sekä mahdollinen korjattu jäsenmaksulasku loppuvuodelle tai muut tiedot jäsenmaksusta. Vuodenvaihteen ja alkuvuoden aikana käsittelyajat voivat olla normaalia pidemmät.

Jäsenetuvakuutukset

Insinööriliiton jäsenenä käytössäsi on If Vahinkovakuutusyhtiön kautta seuraavat vakuutukset. Opiskelijajäsenillä vakuutukset ovat toissijaisia, jonka lisäksi vastuuvakuutuksen kattavuudessa on poikkeuksia.

Järjestön jäsenen vastuuvakuutus (JVA 313.1)

 - Järjestön jäsenen turvana vahingonkorvausvelvollisuuden varalta (koskee henkilövahinkoja, esinevahinkoja ja varallisuusvahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja  joista voimassa olevan oikeuden mukaan olet korvausvastuussa).
 - Jos jäsen haluaa turvan käyttöönsä, pitää ensin olla yhteydessä liittoon.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

  • Hoitokulukorvaus enintään 10 046 euroa/tapaturma, omavastuu 100 euroa/tapaturma.
  • Voimassa sen vuoden loppuun, jona vakuutettu täyttää 90 vuotta.

Vapaa-ajan matkavakuutus (matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu ja matkaoikeusturvavakuutukset)

  • Voimassa sen vuoden loppuun, jona vakuutettu täyttää 90 vuotta.
  • Voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta kaikkialla maailmassa.
  • Vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat, vakuutetun alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen.
  • Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan kaikkien samalla matkalla matkustavien perheenjäsenten vahinkotapahtumina.
  • Jäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksena. Jos tarvitset erillisen vakuutustodistuksen esimerkiksi viisumia varten, ota yhteyttä Ifin asiakaspalveluun.

Lisätiedot vakuutuksistamme sekä voimassaolevat vakuutusehdot ovat Ifin asiointisivustolla www.if.fi/ilry.

If Vahinkovakuutuksen yhteystiedot

Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la-su 10–16)
Erillisen matkavakuutustodistuksen tilaaminen, tiedustelut vakuutuksen kattavuudesta, vahingot.

 

Tapahtumat

Insinööriliitto sekä jäsenjärjestöt järjestävät paljon erilaista tapahtumia.

Insinööriliiton järjestämät tapahtumat on koottu liiton tapahtumakalenteriin.

Jäsenjärjestöjen järjestämät tapahtumat ovat jäsenjärjestöjen omilla nettisivustolla.

Tapahtumien lisäksi Insinööriliitto järjestää monipuolisia koulutuksia sekä verkossa että ympäri Suomea. Tarkista tarjonta koulutuskalenterista.

 

Työttömyyskassan jäsenyys

Insinööriliiton kautta voi kuulua Korkeasti koulutettujen kassa KOKOon. Työttömyyskassan jäsenyys turvaa toimeentulosi, jos jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi. Jotta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, työssäoloehdon täytyy täyttyä.

Työttömyyskassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain palkkatyössä ollessa.
Korkeasti koulutettujen kassa KOKOon voit liittyä muutosilmoituksella jäsennäkymässä tai ilmoittamalla liittymisen lisäksi työpaikkatietosi (työpaikka, työpaikan osoite, työsuhteen alkupäivä, nimike) sähköpostilla liiton asiakaspalveluun.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.

Työssäoloehto

Jotta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyskassasta, täytyy työssäoloehdon täyttyä. Työssäoloehto täyttyy lähtökohtaisesti, jos 28 kuukauden tarkastelujakson aikana teet töitä 26 viikon ajan vähintään 18 tuntia viikossa.

Opiskelijan työttömyysturva

Päätoiminen opiskelija ei ole lähtökohtaisesti oikeutettu Kelan tai työttömyyskassan työttömyysetuksiin. Tietyin edellytyksin opiskelu voidaan kuitenkin tulkita sivutoimiseksi, jolloin työttömyysetuutta voidaan maksaa. Päätöksen tekee aina työ- ja elinkeinotoimisto tapauskohtaisesti.

Jos olet päätoiminen opiskelija ja työskentelet opintojen ohella tai kesällä vähintään 18 tuntia viikossa, kannattaa liittyä työttömyyskassaan, jotta voit aloittaa kerryttää työssäoloehtoa. Työssäoloehto voi täyttyä jo opintojen aikana; ainakaan kassaan jo kuuluvien ei tarvitse valmistumisen jälkeen aloittaa kerryttämistä tyhjästä. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää opiskelujen takia enintään seitsemään vuoteen.