KOKO kassaan kannattaa liittyä jo opiskeluaikana!Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi, kun olet töissä opintojen aikana. Kassan jäsenyys kannattaa hoitaa kuntoon heti ensimmäisen palkallisen työsuhteen alkaessa. Jos valmistuttuasi jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi uudessa työpaikassasi, työttömyyskassan jäsenenä voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos täytät työssäoloehdon tarkastelujakson sisällä. Korkeasti koulutettujen kassa KOKO:n kassamaksu on 66 euroa vuonna 2020 (75 € vuonna 2019). Jos olet jo toisen työttömyyskassan jäsen, voit vaihtaa KOKO-kassaan.

Liity kassan jäseneksi jäsensivuilla

Työttömänä työnhakijana voi saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kelan peruspäiväraha on 33,66 euroa päivässä (vuonna 2020) ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.Työmarkkinatuesta saa lisätietoa täältä. Ne vastavalmistuneet, jotka ovat liittyneet työttömyyskassaan ja ovat opiskeluaikana olleet työssäoloehdon vaatiman määrän mukaisesti töissä, voivat saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Kaavio palkan vaikutuksesta työttömyyskorvaukseenTyöttömyyskassan työttömäksi jäävän jäsenen päivärahaa ei lasketa viimeisen kuukausipalkan perusteella, vaan päivärahan perusteena käytetään niin sanottua vakiintunutta palkkaa työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 kalenteriviikolta, jona jäsen on täyttänyt työssäoloehdon.

Ansiosidonnainen päiväraha on aina suurempi kuin peruspäiväraha. Suuntaa-antavan arvion voi laskea KOKO-kassan laskurilla.

 

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti, kun on palkkatyössä. Kassajäsenyys astuu voimaan siitä päivästä, kun teet sähköisen liittyminen muutospyynnöllä jäsennäkymässä tai otat yhteyttä Insinööriliiton asiakaspalveluun liittyäksesi työttömyyskassan. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Jos työsuhteessa täyttyy työssäoloehdon mukaiset vaatimukset, työnkuvalla tai työsuhteen pituudella ei ole merkitystä.

 

Kassaan liittyminen

Insinööriopiskelijaliiton jäsenenä voit liittyä KOKO-kassaan jäsensivuille kirjautumalla ja tekemällä muutospyynnön jäsennäkymässä. Jäsentiedoista voit myös tarkistaa, oletko jo kassan jäsen. Muista päivittää samassa yhteydessä uudet yhteystietosi.

Kirjaudu jäsensivuille ja liity muutospyynnöllä kassaan  

Ohje työttömyyskassaan liittyminen jäsennäkymässä.

Kassaan voi liittyä myös lähettämällä sähköpostia Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Lisätietoja voit kysyä myös puhelimitse Insinööriliiton asiakaspalvelusta, joka palvelee arkipäivisin klo 9-16 numerossa 0201 801 801 (8,4 snt/min).

Kassamaksu

Toisin kuin liiton nuorjäsenmaksu, joka maksetaan opiskelujen aikana kerran, kassamaksu maksetaan vuosittain. Vuonna 2020 jäsenmaksu on 66 euroa eli vain 5,5 euroa kuussa.  Liittymisvuonna maksetaan kuitenkin ainoastaan todellisista, täysistä jäsenyyskuukausista. Esimerkiksi kassajäsenyyden alkaessa kesäkuun 1. päivä, tulee vuodelle maksettavaksi seitsemän kuukauden kassajäsenmaksu. Prosentuaalista osuutta palkasta ei peritä. Valmistuneilla insinöörijäsenillä kassamaksu peritään liiton jäsenmaksun yhteydessä.

Kassamaksu, kuten kaikki ay-jäsenmaksut, ovat Suomessa verovähennyskelpoisia. Insinööriliiton insinöörijäsenet saavat automaattisesti noin puolet jäsenmaksuistaan takaisin veronpalautuksena. Opiskelijoiden kohdalla palautusprosentti on hieman pienempi. Insinööriliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Työssäoloehto

Jotta valmistumisen jälkeen voi saada ansiopäivärahaa, pitää olla työttömyyskassan jäsenenä, eli vakuutettuna, vähintään 26 edellistä viikkoa ja tänä aikana täyttää työssäoloehto. Edellytyksenä 26 viikon jäsenyysehdolle on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen.

Työssäoloehto täyttyy jäsenyysaikana tehdystä vähintään 26 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen.

Jotta työ voidaan lukea edellä mainittuun työssäoloehtoon, työsuhteen palkan pitää olla vähintään työehtosopimuksen mukaista tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (v. 2020). Lisäksi työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Päätoimisten opintojen ajalta 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää tarvittaessa enintään seitsemällä vuodella, jolloin 26 kalenteriviikon työssäoloehto voi täyttyä kesätöillä, kunhan on liittynyt kassaan jo opintojen alkuvaiheessa. Työn ei tarvitse olla opiskelualalta.

Kassan vaihto

Jos olet jo jonkin työttömyyskassan jäsen, voit siirtyä KOKO -kassan jäseneksi menettämättä jo kerryttämääsi jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Korvauksen suuruuteen ei vaihdoksella ole mitään merkitystä. KOKO -kassa on Suomen edullisimpia kassoja eli todennäköisesti vaihdos laskee kassamaksuasi.

Kassaa voi vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Jotta jo kerrytetty jäsenyys- ja työssäoloehto säilyisi, uuteen kassaan on liityttävä kalenterikuukauden (1 kk) kuluessa edellisen kassan eropäivästä lukien. Vaihdettaessa työttömyyskassaa lähetetään ensin jäsenhakemus uuteen kassaan ja ilmoitetaan eroamisesta edelliseen kassaan vasta sitten, kun on saatu varmistus uudesta jäsenyydestä.

Kassanvaihtoasioissa kannattaa kääntyä liiton asiakaspalvelun puoleen.

Lisätietoa KOKO-kassasta on osoitteessa http://www.kokokassa.fi.