Työttömyys/lomautus

Mahdollisen eropaketin jaksotusajalta ei ole oikeutta alennukseen.

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan kokoaikaisesti vähintään yhdeksi kalenterikuukaudeksi. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Jatkoalennuksen hakeminen
Mikäli sinulle on jo myönnetty jäsenmaksualennusta työttömyyden perusteella kuuden kuukauden jaksolle, jatkoalennus voidaan käsitellä 1.6. alkaen loppuvuodeksi tai enintään siihen saakka, kun alennusperuste on voimassa. Jatkoalennuksen hakemiseksi riittää, että toimitat vaadittavan todistuksen työttömyydestä (vaihtoehdot alla) asiakaspalveluun. Uutta jäsenmaksualennushakemusta ei vaadita.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta työttömyys-/lomautusjakson voimassaolo toistaiseksi. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

 • Te-toimiston todistus työnhaun voimassaolosta (saatavissa sähköisesti www.te-palvelut.fi sivuston kautta)
 • Kopio päivärahan viimeisimmästä maksuilmoituksesta

 

Varusmies-/siviilipalvelu

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Keskusliiton jäsenmaksusta voi saada maksuvapautuksen varusmies- tai siviilipalvelun ajaksi, jos palvelu alkaa valmistumisen perusteella myönnetyn porrastusalennuksen aikana. Vapautuksen voi saada enintään siihen saakka kuin mitä porrastusalennus kestäisi. Maksuvapautus ei koske jäsenjärjestön tai työttömyyskassan jäsenmaksuja.

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta saatuasi todistuksen palveluksesi kestosta. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta palveluksen kesto. Liitä hakemukseesi:

 • Todistus palveluksen kestoajasta

 

Pitkäaikainen sairaus

Jäsenmaksualennus voidaan myöntää palkattoman sairasloman ajalle.

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta jäätyäsi palkattomalle sairaslomalle. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta sairasloman kesto.  Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

 • Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahan maksuilmoituksesta
 • Kopio lääkärintodistuksesta

 

Vuorotteluvapaa

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta, kun olet tehnyt työnantajasi kanssa vuorottelusopimuksen. Jos vuorotteluvapaa jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta vuorotteluvapaan kesto. Liitä hakemukseesi:

 • Kopio vuorottelusopimuksesta

 

Ulkomailla oleskelu

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos lähdet ulkomaille. Jos ulkomailla oleskelu jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Jos osoitteesi on Insinööriliiton jäsentiedoissa ulkomailla, erillistä todistusta ei vaadita. Muussa tapauksessa alennusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta ulkomailla oleskelu. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

 • Kopio komennussopimuksesta
 • Kopio muuttoilmoituksesta
 • Muu vastaava todistus

 

Päätoiminen opiskelu

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta aloittaessasi opinnot. Jos opintosi jatkuvat edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta opintojen kesto. Liitä hakemukseesi:

 • Kopio oppilaitoksen läsnäolotodistuksesta

 

Erityisen alhaiset tulot

Erityisen alhaisiksi tuloiksi katsotaan 2 025 euroa alittava kuukausitulo vuonna 2020.

Alennuksen määrä
14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos tulosi ovat erityisen alhaiset. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta tulojesi olevan erityisen alhaiset.  Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

 • Palkkalaskelma/palkkatodistus
 • Muu vastaava todistus tuloista

 

Muu vastaava syy

Alennuksen määrä
Alennuksen määrä määräytyy alennusperusteen mukaan.

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos voit osoittaa alennusperusteen voimassaolon. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta alennusperusteen voimassaolo.

 

Palkaton perhevapaa

Alennuksen määrä
20 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 12 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan).

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta perhevapaan perusteella saatuasi Kelan päivärahapäätöksen perhevapaan ajalle. Jos perhevapaasi jatkuu edellisestä vuodesta, voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi heti saadessasi normaalisuuruisen jäsenmaksulaskun. Hakemuksen voi tehdä kultakin vuodelta viimeistään 31.12. mennessä.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten tulee toimittaa todistus, josta voidaan todeta perhevapaan kesto. Liitä hakemukseesi:

 • Kopio/kuvakaappaus Kelan päivärahapäätöksestä

 

Eläkkeelle siirtyminen ja eläkeläisjäsenyys

Pysyvän eläkkeen perusteella voidaan myöntää eläkkeelle jäämistä seuraavasta vuodesta alkaen eläkeläisjäsenyys, mikäli olet jäänyt eläkkeelle viimeistään 31.12. Eläkkeelle siirtymisvuodelle voidaan myöntää jäsenmaksualennus eläkekuukausille. Määräaikaisen eläkkeen perusteella voidaan myöntää vuosittain jäsenmaksualennus. 

Alennuksen määrä
Eläkeläisjäsenyyden vuosimaksu vaihtelee jäsenjärjestön mukaan.

Siirtymisvuodelle tai määräaikaisen eläkkeen perusteella myönnettävän alennuksen määrä on 14 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Tietoalan jäsenten osalta alennettu jäsenmaksu on 18 euroa kuukaudessa (sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun, mikäli jäsen kuuluu Insinööriliiton kautta työttömyyskassaan). Lisäksi jäsenmaksusta vähennetään mahdollinen työttömyyskassan osuus, jos lakkautat kassan jäsenyyden.

Alennuksen hakeminen
Voit hakea jäsenmaksualennusta sekä mahdollista eläkeläisjäsenyyttä saatuasi eläkepäätöksen. Kun haet jäsenmaksualennusta pysyvän eläkkeen perusteella, ilmoita myös Insinööriliiton kautta olevan työttömyyskassan jäsenyyden lakkauttamisesta. Kassajäsenyyden lopettaminen on Insinööriliiton kautta eläkeläisjäsenyyden edellytys. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Vaadittava todistus
Hakemusta varten pitää toimittaa todistus, josta voidaan todeta eläkkeelle siirtyminen. Liitä hakemukseesi jokin seuraavista:

 • Kopio eläkepäätöksestä
 • Kopio eläkkeen indeksikorotusilmoituksesta

 

IAET-kassa on 1.4. alkaen Korkeasti koulutettujen kassa KOKO. Nimenmuutos ei aiheuta nykyisille jäsenille mitään muutoksia etuus- ja jäsenasioissa.