Elämäntilanteen muuttuessa jäsenmaksusta on mahdollista saada alennusta. Alennus voidaan myöntää alennusperusteen ajalle täysille kalenterikuukausille tai mikäli päättymisaika ei ole tiedossa, oletuksena kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään vuoden loppuun saakka. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneelle voidaan myöntää eläkeläisjäsenyys.

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n jäseninä olleille, Insinööriliiton alueelliseen jäsenjärjestöön siirtyneille jäsenille myönnetään automaattisesti jäsenmaksualennus 14,00 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta 18 kuukauden ajalle valmistumisesta lukien. Valmistumisen perusteella myönnettävää jäsenmaksualennusta ei tarvitse erikseen hakea.

Liiton asiakaspalvelu auttaa kaikissa jäsenmaksualennukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä puh. 0201 801 801 (8,4 snt/min), arkisin klo 9–16 ja asiakaspalvelu(at)ilry.fi.

Jäsenmaksualennuksen hakeminen

Täytä Insinööriliiton jäsenmaksualennushakemuslomake

Aktiivisen pdf-lomakkeen voi täyttää ja tallentaa sähköisesti. Myös allekirjoituskohdan voi täyttää sähköisesti. Jos täyttämäsi tiedot eivät tallennu lomakkeelle, tallenna lomake ensin laitteellesi. Selaimien PDF-lukuohjelmat eivät välttämättä tallenna tietoja.

Tarkista alta alennusperusteesi tiedot sekä vaadittava liite

Työttömyys/lomautus, varusmies-/siviilipalvelu, pitkäaikainen sairaus, vuorotteluvapaa, ulkomailla oleskelu, päätoiminen opiskelu, erityisen alhaiset tulot, muu vastaava syy, palkaton perhevapaa, eläkkeelle siirtyminen.

Alennusoikeuden todentava liite haettavalta vuodelta tarvitaan aina hakemuksen käsittelyä varten, paitsi jos olet toimittanut kyseisen todistuksen Insinööriliittoon jo aiemmin.

Toimita hakemus ja liitteet Insinööriliiton asiakaspalveluun

Lähetä hakemus osoitteeseen asiakaspalvelu(at)ilry.fi.

Jos lähetät hakemuksen postitse, voit käyttää alla olevaa vastauslähetystunnusta. Postimerkkiä ei tällöin tarvita.

Insinööriliitto IL ry/Alennus
Tunnus 5005120
00003 Vastauslähetys

Alennuskäsittely ja alennuspäätös

Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Käsittelyn jälkeen alennuspäätös lähetetään hakijalle sähköpostilla. Jos haluat päätöksen postitse, ilmoita se hakuvaiheessa. Alennuspäätöksen mukana toimitetaan myös mahdollinen korjattu jäsenmaksulasku. Ennen käsittelyä jäseneltä voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja hakemukseen liittyen.    

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.