Työsuhdeoppaan kansikuvaYTN Työsuhdeopas

Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

YTN Työsuhdeopas, näköisopas
YTN Työsuhdeopas, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
työsopimus, työaika, vuosiloma, perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, immateriaalioikeudet työsuhteessa, työelämän tietosuoja, työterveyshuolto, työturvallisuus, yhdenvertainen kohtelu työelämässä, naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä, yhdistysmis- ja kokoontumisvapaus, henkilöstön  edustajat, yhteistoimintamenettely, lomauttaminen, työsopimuksen päättyminen, työsuhderiitojen selvittely, palkkaturva ja työttömyysturva.

 

YTN Johtajasopimusopas

Opas on ensisijaisesti tarkoitettu osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajille, mutta siitä on hyötyä myös muille johtajatason henkilöille.

YTN Johtajasopimusopas, näköisopas
YTN Johtajasopimusopas, pdf

 

 

 

 

 

 

 

YTN Paranna palkkaasi

Opas antaa tietoa palkkauksesta ja tukea ylempien toimihenkilöiden palkkakeskusteluihin käytännön tasolla. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta palkkausasioissa ja puhetta palkkauksesta.

YTN Paranna palkkaasi, näköisopas
YTN Paranna palkkaasi, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: palkitsemisen kokonaisuus, palkitsemisen vaikuttavuus, tulospalkkaus ja palkkaneuvottelujen käytäntö

Oppaassa on myös palkkaneuvottelijan muistilista, jonka avulla on kätevää valmistautua palkkaneuvotteluun.

 

 

 

YTN Fudut vai?

Fudut vai? sisältää käytännön ohjeita yhteistoimintaneuvotteluja varten. Opas on laadittu erityisesti tilanteisiin, joissa neuvoteltavalla toimenpiteellä voi olla henkilöstövaikutuksia. Työnantajan on käytävä yt-neuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

YTN Fudut vai?, näköisopas
YTN Fudut vai?, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: ennen yt-neuvottelua, neuvoteltavat asiat irtisanomis- ja lomauttamistilanteessa, Irtisanomistilanteessa sovittavat tukipaketit ja sanktiot.

 

 

YTN YhteistoimintalakiopasYTN Yhteistoimintalakiopas

Opas tarjoaa tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta. (Julkaisuvuosi 2014)

YTN Yhteistoimintalakipas, näköisopas
YTN Yhteistoimintalakiopas, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: yhteistoiminnan tarkoitus ja yt-lain soveltamisala, yhteistoiminnan osapuolet, henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot, yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet, sopiminen ja henkilöstön päätökset, yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset, yt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä yt-menettely työvoiman käyttöä vähennettäessä.

 

 

 

 

YTN UlkomaantyöopasYTN Ulkomaantyön opas

 

Kiinnostaako työskentely ulkomailla? Opas auttaa ulkomaan työsopimukseen, ulkomaille muuttoon ja paluuseen liittyvissä asioissa. Se tarjoaa vastauksia tavallisimpiin ongelmiin tai ainakin auttaa varautumaan niihin ulkomaille siirtyessä ja sieltä palatessa. (Julkaisuvuosi 2008)

YTN Ulkomaantyön opas, näköisopas
YTN Ulkomaantyön opas, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: valmistaudu ulkomaan työhön, sovellettava lainsäädäntö ja työsuhteen ehdot, ulkomaantyöskentelyn verotus, sosiaaliturva, ennen matkaa ja takaisin kotimaahan.

 

 

 

YTN Kilpailurajoitukset ja salassapitoYTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito

Työ- ja johtajasopimukset sisältävät yhä useammin kilpailukieltomääräyksiä, liike- ja ammattisalaisuussuojaa, lojaliteettivelvoitteita ja laajemminkin määräyksiä sitoutumisesta työnantajayrityksen kulttuuriin. Opas auttaa ratkaisemaan näihin kysymyksiin liittyviä monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia kysymyksiä käytännön työelämässä. (Julkaisuvuosi 2007)

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito, näköisopas
YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito, pdf

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työntekijän yleinen lojaliteettivelvollisuus, kilpaileva toiminta työsuhteen aikana, kilpailukieltosopimus, liike- ja ammattisalaisuudet ja koulutuskustannussopimukset.

 

YTN Anställningsguide

I anställningsguiden behandlas den lagstiftning som reglerar arbetslivet på ett heltäckande sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt särdragen i de högre tjänstemännens anställningsförhållanden. Guiden är avsedd som hjälp och stöd för de högre tjänstemännen och deras förtroendemän vid olika förändringar i arbetslivet.

YTN Anställningsguide
YTN: Anställningsguide, pdf